Zywa Proost (Tot Uw Voordeel)

Proost op
het paradijs
mijn vader
zijn droom

Proost op
de heuvels
en het asiel
tijdens de hongersnood

Proost op
mijn mooie vrouw
onze kinderen en
de verre toekomst

Jullie zegeningen
zijn de mijne
tot in eeuwigheid
amen

Gedicht 525
Amsterdam, 2015-12-02

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Prosit (To Your Benefit)

Cheers to
paradise
my dad
his dream

Cheers to
the hills
and the asylum
during the famine

Cheers to
my beautiful wife
our children and
the distant future

Your blessings
are mine
forever
amen

Poem 3753
Amsterdam, 2021-04-26

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Religion:  
Keyword: Bible^ 

Zywa Prost (Es Nütze Dich)

Prost auf
das Paradies
meinen Vater
seinen Traum

Prost auf
die Hügel
und das Asyl
während der Hungersnot

Prost auf
meine schöne Frau
unsere Kinder und
die ferne Zukunft

Eure Segnungen
sind meine
für immer
Amen

Gedicht 3754
Amsterdam, 2021-04-26

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Religion:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto