Zywa En de duisternis heeft het niet begrepen

Dag zusje, jij bent de mooiste
Niemand zal ooit mooier zijn
Je houdt je groot
Je laat ons de tranen

Dag broer, ik ben geen hogepriester meer
sinds vader de goden afschafte
en nu hij vermoord is
rust de hemel

helemaal op jou, zoals hij het wilde
word jij de koning van de Rivier
Jij laat de Zon stralen, zoals ik
hem zal laten stralen aan de kust

waarheen ik het volk van grootvader
terug zal brengen, dag lieve mama
Jij zult de familie leiden
Jij bent sterk, jij bent de wijste

van ons allemaal, wij kinderen
van het Licht dat over heel de aarde
schijnt, en de duisternis
heeft het niet begrepen

Gedicht 541
Amsterdam, 2015-12-29

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, is de broer van Echn-Aton en de halfbroer van Nefertiti; hij was hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta, maar zijn vader, farao Amen-hotep III stelde Aton (de zon, het abstracte goddelijke) in de plaats van de traditionele goden zoals Amon en Ptah
In 1351 vC is Amen-hotep III vermoord door priesters van Amon, maar Echn-Aton zette de nieuwe cultus door

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Afscheid:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa And the darkness has not understood

Goodbye little sister, you are the prettiest
No one will ever be more beautiful
You put on a brave face
You leave us the tears

Goodbye brother, I haven't been a high priest
since father abolished the gods
and now that he has been murdered
heaven rests

completely on you, as he wished
you'll be the king of the River
You'll make the Sun shine bright, like I
will make it shine on the coast

where I will bring back the people
of grandfather, goodbye dear Mum
You will lead the family
You are strong, you are the wisest

of us all, we children
of the Light that shines all over
the earth, and the darkness
has not understood

Poem 2326
Amsterdam, 2019-07-01

Prince Djhut-mose / Thut-mose = son of Thoth (Djhut) = Moses, the eldest son of Amen-hotep III (who introduced the Aton-cult), and with his youngest brother Echn-Aton and half-sister Nefertiti, he is a child of Tiye, the Hebrew wife of Amen-hotep III
Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Goodbye:  
Keyword: Bible^ 

Zywa Und die Finsternis hat's nicht ergriffen

Lebewohl, kleine Schwester, du bist die Schönste
Niemand wird jemals schöner sein
Du lässt dich nichts merken
Du lässt die Tränen uns

Lebewohl, Bruder, ich bin kein Hohepriester mehr
seit Vater die Götter abgeschafft hat
und jetzt, wo er ermordet wurde
ruht der Himmel

ganz auf dir, so wie er es wollte
wirst du der König des Flusses sein
Du lässt die Sonne strahlen, wie ich
sie zum Strahlen bringen werde, an der K√ľste

wohin ich Großvaters Volk
zur√ľckbringen werde, lebewohl liebe Mama
Du wirst die Familie leiten
Du bist stark, du bist die weiseste

von uns alle, wir Kinder
des Lichts, das √ľberall auf der Erde
scheint, und die Finsternis
hat's nicht ergriffen

Gedicht 3794
Amsterdam, 2021-05-05

Kronprinz Thut-mosis = Sohn von Thoth, abgek√ľrzt: Mose, ist der Bruder von Echn-Aton und der Halbbruder von Nofretete; er war der Hohepriester im Tempel des Ptah bei Memphis im Nildelta, aber sein Vater, Pharao Amen-hotep III, ersetzte die traditionellen G√∂tter wie Amun und Ptah durch Aton (die Sonne, das abstrakte G√∂ttliche)
1351 v.Chr. wurde Amen-hotep III von Amun-Priestern ermordet, aber Echn-Aton setzte den neuen Kult durch

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Abschied:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto