Zywa Beginnen in schoonheid

Liegen en bedriegen beginnen ergens
in schoonheid, iets mooier maken
dan het is, kijk maar
naar jezelf

iedereen en alles dat aangeboden wordt
om eraan te verdienen, zelfs ruïnes
zijn meer met wat fantasie, dus
koop een kaartje, zie, hoor en huiver

bij huisdierkrokodillen in woonkamers
die in kisten hun keel schrapen

om een jongen tussen de hunebedden
die angstig verdrinkt onder witte sluiers

van de vertraagde klap na het zoeven
van de valbijl van de weduwe

om het eeuwige jammeren van de matrozen
in de jeneverflessen van de kapitein

met de juichende engelen boven de baby
in de voederbak, en ruik de mest

drink de romantiek van
de verbeelding aan de macht
met de harde feiten als versiering
voor geïnteresseerden

Gedicht 555
Amsterdam, 2016-02-13

Witte sluiers: nevels die beleefd werden als witte wieven
De weduwe: "la veuve", de justiti├źle naam van de guillotine
De kapitein: sage ("wat men zegt") van de "Vliegende Hollander"; voor toeristen staat zijn woonhuis op meerdere plekken in Terneuzen
Baby: levende kerststallen

Bundel: Moza├»ekvirus 
Trefwoord: Fantasie:  

Zywa Starting in beauty

Lying and cheating do start somewhere
in beauty, making something more beautiful
than it is, just take a look
at yourself

everyone and everything that is offered
to make money, even ruins
are more with a little fantasy, so
buy a ticket, look, hear and shiver

near the pet crocodiles in living rooms
clearing their throats inside chests

at a boy between the hunebeds
drowning anxiously under white veils

from the delayed boom after the whizz
of the widow's dropping blade

at the eternal whining of the sailors
in the captain's gin bottles

with the jubilant angels over the baby
in the manger, and smell the dung

drink the romance of
imagination in power
with the hard facts as a decoration
for those interested

Poem 902
Amsterdam, 2016-12-19

White veils: mist experienced as white fairies
The widow: "la veuve", the judicial name of the guillotine
The captain: saga ("what they say") of the "Flying Dutchman"; for tourists, his home is located in several places in Terneuzen
Baby: live nativity scenes

Collection: Mosaic virus 
Keyword: Fantasy:  

Zywa Anfangen in Sch├Ânheit

L├╝gen und Betr├╝gen fangen irgendwo
an in Sch├Ânheit, etwas sch├Âner machen
als es ist, schau mal
zu dir selbst

jedem und alles, was angeboten wird
um damit zu verdienen, sogar Ruinen
sind mehr mit ein wenig Fantasie, also
kauf ein Ticket, seh, h├Âr und schauder

bei Haustierkrokodilen in Wohnzimmern
die in Truhen ihre Kehlen r├Ąuspern

├╝ber einen Jungen zwischen den H├╝nenbetten
der ├Ąngstlich unter wei├čen Schleier ertrinkt

vor dem verz├Âgerten Schlag nach dem Zischen
des Beils der Witwe

├╝ber das ewige Wehklagen der Seeleute
in den Ginflaschen des Kapit├Ąns

mit den jubelnden Engeln ├╝ber dem Baby
in der Krippe, und rieche den Mist

trinke die Romantik der
Vorstellungskraft an die Macht
mit den harten Fakten als Dekoration
f├╝r die Interessierten

Gedicht 3188
Amsterdam, 2020-09-27

Wei├če Schleier: Nebel, die als wei├če Feen erlebt wurden
Die Witwe: "la veuve", der richterliche Name der Guillotine
Der Kapit├Ąn: Saga ("was sie sagen") vom "Fliegenden Holl├Ąnder"; F├╝r Touristen befindet sich sein Haus an mehreren Orten in Terneuzen
Baby: lebende Krippen

Band: Mosaikvirus 
Stichwort: Fantasie:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto