Zywa Helden in de hemel

Was het vroeger beter of morgen pas?
Het valt niet te bepalen, alles verandert
en de werelden van toen en nu lijken
slechts erin vergelijkbaar dat het goed gaat
tot het keerpunt: teveel mensen
voor hun manier van leven

Groepen zitten elkaar in de weg
Ze willen zich niet verenigen
en houden vast aan hun helden
die eeuwig leven omdat ze het
onmogelijke deden en in bange dagen
hoop en troost bieden, naast wrok

Ze wijzen eeuwige vijanden aan
voor een altijddurende oorlog
om voor iedereen een plaats
in de hemel te veroveren, ja wij
gewone mensen zijn geboren
als goddelijke kinderen!

Gedicht 561
Amsterdam, 2016-02-21

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Mensen: mensheid 
Trefwoord: Politiek^ 

Zywa Heroes in heaven

Was it better in the past or only tomorrow?
It cannot be determined, everything changes
and the worlds of then and now only seem
similar to the fact that things are going well
to the turning point: too many people
for their way of life

Groups get in each other's way
They don't want to unite
and hold on to their heroes
who live forever because they did
the impossible and offer hope and comfort
in anxious days, alongside resentment

They indicate eternal enemies
for an everlasting war
to conquer a place in heaven
for everyone, yes we
common people are born
as divine children!

Poem 910
Amsterdam, 2016-12-21

Collection: Secrets & Believers 
Keyword: People: mankind 
Keyword: Politics^ 

Zywa Helden im Himmel

War es frĂĽher besser oder erst morgen?
Es ist nicht zu sagen, alles ändert sich
und die Welten von damals und heute
scheinen nur darin ähnlich zu sein, dass alles
zum Wendepunkt gut läuft: zu viele Menschen
fĂĽr ihre Lebensweise

Gruppen kommen einander in die Quere
Sie wollen sich nicht vereinen
und halten an ihren Helden fest
die fĂĽr immer leben, weil sie das
Unmögliche getan haben und in bangen Tagen
Hoffnung und Trost schenken, neben Groll

Sie zeigen auf ewige Feinde
fĂĽr einen unendlichen Krieg
um einen Platz im Himmel
fĂĽr alle zu erobern, ja wir
gewöhnliche Menschen sind
als göttliche Kinder geboren!

Gedicht 4693
Amsterdam, 2022-09-20

Band: Geheimnisse Geglaubt 
Stichwort: Menschen: Menschheit 
Stichwort: Politik^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto