Zywa Tijgergazelle

Het vrije veld, het wapperen
van mijn haren, het wuiven
en golven van het gras

Alleen aan mijzelf gehoorzamen
Geen waterspiegel, niets
dat blinkt dan jouw ogen

om me mooi te voelen
Ik verfoei het verleiden
in doorschijnende kleren

Ik spuug op mooi
moeten zijn om mee te tellen
Ik walg van mooi

zijn en daarom niet meetellen
Ook ik beloop de wereld!
Ook ik verzet daar bergen!

Ook ik overzie wat er gebeurt
Ook ik ken de mensen
en ik spreek wijs met jou

Gedicht 581
Amsterdam, 2016-03-13

Aïsha bint Abi Bakr (in het jaar 627)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Mensen: vrouwen 
Trefwoord: Islam^ 

Zywa Tiger gazelle

The free field, the blowing
of my hair, the waving
and flowing of the grass, only

obeying myself
No water surface, nothing
does shine but your eyes

to make me feel beautiful –
I despise seducing
in see-through clothes

I spit on being beautiful
to be counted
I disgust being beautiful

and therefore not be counted
I too walk the world!
I too do a lot of work there!

I too oversee what happens
I too know the people
and I talk wisely with you

Poem 1401
Amsterdam, 2017-06-09

Aisha bint Abi Bakr (in year 627)
Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: People: women 
Keyword: Islam^ 

Gedicht 3654
Amsterdam, 2021-04-08

Aisha bint Abi Bakr (im Jahr 627 n. Chr.)
Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Menschen: Frauen 
Stichwort: Islam^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto