Zywa Gouden chromosomen

Magische krachten opborrelend
uit retorten van kelderalchemisten
of bruisend in het blauwe bloed

van zonen van zonen van grootvorsten:
oude gefluisterde geheimen
en de droom van meesterschap

Maar alleen teleurstellingen
zijn er gevonden, vergiftiging
en het onsterfelijke bijgeloof

in gouden chromosomen
die exclusief willen wonen
als ze eenmaal ontwaakt zijn

uit hun generaties
lange sluimering, ontkiemd
in de tijd van ontkieming

Goud gewonnen in de gouden tijd
Gerechtigheid te winnen in een nieuwe tijd
En genade in de tijd van genade

Gedicht 583
Amsterdam, 2016-03-15

Geboorte van de erfgenamen (625-627) al-Hassan ibn Ali (2de imam) en Husayn ibn Ali (3de imam)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Elite 
Trefwoord: Islam^ 

Zywa Golden chromosomes

Magical powers bubbling up
from retorts of cellar alchemists
or vibrant in the blue blood

of sons of sons of grand princes:
old whispered secrets
and the dream of mastery

but only disappointments
have been found, poisoning
and the immortal superstition

in golden chromosomes
which want to live exclusively
once awakened

from their generation-
long slumber, germinated
in the age of germination

Gold mined in the golden age
Justice to be won in a new age
And grace in the age of grace

Poem 2227
Amsterdam, 2019-04-26

Birth of the heirs (625-627) al-Hassan ibn Ali (2nd imam) and Husayn ibn Ali (3rd imam)
Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Elite 
Keyword: Islam^ 

Zywa Goldene Chromosomen

Magische KrÀfte aufbrodelnd
aus Retorten von Kelleralchemisten
oder brausend im blauen Blut
von Söhnen von Söhnen von GroßfĂŒrsten:

alte geflĂŒsterte Geheimnisse
und der Traum von der Meisterschaft
Aber nur EnttÀuschungen

wurden gefunden, Vergiftungen
und der unsterbliche Aberglaube
in goldenen Chromosomen

die einmal aus ihrem generationen-
langen Schlummer erwacht
exklusiv leben wollen

Gekeimt in der Zeit der Keimung
Gold im goldenen Zeitalter gewonnen
Gerechtigkeit in einem neuen Zeitalter zu gewinnen
Und Gnade in der Zeit der Gnade

Gedicht 3656
Amsterdam, 2021-04-09

Geburt der Erben (625-627) al-Hassan ibn Ali (2. Imam) und Husayn ibn Ali (3. Imam)
Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Elite 
Stichwort: Islam^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto