Zywa Man van eer

Ook vandaag zal ik het juiste doen
Dan zal niemand met mij spotten

Mijn wraak klauwt snel en ver
tot de wereldvrede is gevestigd
bij gebrek aan tegenstanders

Rijkdom hoef ik niet, macht wil ik
maar niet voor mij, ik ben een dienaar
De eer en de herinnering zijn mij genoeg

Laat de beste dichters mij bezingen
mijn daden noemen en roemen
als die van een grote man:

de rechtvaardige held van de zee
tot Jeruzalem, Damascus en Bagdad
de strenge vaderhand van Rome

tot aan de Himalaya en hoger
tot in de zevende hemel

Gedicht 585
Amsterdam, 2016-03-17

Kalief Umar ibn al-Chattab "al-Farooq" (in het jaar 638)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Macht: hoogmoed 
Trefwoord: Islam^ 
Trefwoord: Ambitie 

Zywa Man of honour

Today too, I will do the right things
Then no one will mock me

My revenge claws fast and far
until world peace is established
for lack of opponents

I don't need riches, I want power
but not for me, I'm a servant
The honour and the memory are enough for me

Let the best poets sing of me
name my deeds and praise them
as those of a great man:

the righteous hero of the sea
to Jerusalem, Damascus and Baghdad
Rome's strict father's hand

to the Himalayas and above
up to the seventh heaven

Poem 2224
Amsterdam, 2019-04-26

Caliph Umar ibn al-Chattab "al-Farooq" (AD 638)
Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Power: pride 
Keyword: Islam^ 
Keyword: Ambition 

Zywa Ehrenmann

Auch heute werde ich das Richtige tun
Dann wird mich niemand verspotten

Meine Rache greift schnell und weit
bis der Weltfrieden hergestellt ist
aus Mangel an Gegnern

Reicht├╝mer brauche ich nicht, Macht will ich
aber nicht f├╝r mich, ich bin ein Diener
Die Ehre und die Erinnerung sind mir genug

Lass die besten Dichter von mir singen
meine Taten benennen und preisen
als die eines gro├čen Mannes:

der gerechte Held vom Meer
bis nach Jerusalem, Damaskus und Bagdad
die strenge Vaterhand Roms

bis zum Himalaya und dar├╝ber
bis zum siebten Himmel

Gedicht 3658
Amsterdam, 2021-04-09

Kalif Umar ibn al-Chattab "al-Faruq" (im Jahr 638 n. Chr.)
Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Macht: Hochmut 
Stichwort: Islam^ 
Stichwort: Ambition 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto