Zywa We hebben gefaald en de straf blijft uit

Ik kan er niet van slapen
We hebben gefaald
en de straf blijft uit

Duivels roofden de schat
van de goden als goden
Ze klommen door de hemel

door het vierkant van de goden
tussen de hoge muren
(de deur bleef gesloten)

Waarom? Waarom
is het niet erg? Is het anders
dan we denken? Wat is er fout

aan onze gedachten? Wat moeten we?
Een dak maken? Het heiligdom ontheiligen
met bewapende mannen in de vrijzone?

Of het laten zoals het is?
Verwijderen wat er over is?
En hopen op een nieuwe tijd?

Gedicht 587
Amsterdam, 2016-03-18

Abu Bakr bin Abi Quhafah (in het jaar 608)
Kaäbah

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Godsdienst: onwetendheid 
Trefwoord: Islam^ 

Zywa We have failed and there is no punishment

I lay awake over it
We have failed
and there is no punishment

Devils robbed the treasure
of the gods as gods
They climbed through heaven

through the square of the gods
between the high walls
(the door remained closed)

Why? Why
is it not bad? Is it different
from what we think? What is wrong

with our thoughts? What should we do?
Make a roof? Desecrate the sanctuary
with armed men in the free zone?

Or leave it as it is?
Remove what is left?
And hope for a new era?

Poem 1859
Amsterdam, 2018-10-02

Abu Bakr bin Abi Quhafah (AD 608)
Kaaba

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Religion: ignorance 
Keyword: Islam^ 

Zywa Wir haben versagt und die Strafe bleibt aus

Es hält mich wach
Wir haben versagt
und die Strafe bleibt aus

Teufel raubten den Schatz
der Götter als Götter
Sie kletterten durch den Himmel

durch das Viereck der Götter
zwischen den hohen Mauern
(die T√ľr blieb geschlossen)

Warum? Warum
ist es nicht schlimm? Ist es anders
als wir denken? Was ist falsch

in unseren Gedanken? Was sollen wir machen?
Ein Dach machen? Das Heiligtum entweihen
mit bewaffneten Männern in der Freizone?

Oder es so lassen wie es ist?
Entfernen, was √ľbrig ist?
Und auf eine neue Zeit hoffen?

Gedicht 3659
Amsterdam, 2021-04-09

Abu Bakr bin Abi Quhafah (im Jahr 608 n. Chr.)
Kaaba

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Religion: Unwissenheit 
Stichwort: Islam^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto