Zywa HemelPuin

Het was een dag zonder datum
een gewone dag, voor zover bekend

is er toen geen grootvorst geboren
geen stad vergaan of wereldrijk ingestort

Het is erg lang geleden, die dag
van de zwarte stenenregen

Misschien was het een harde straf
al wist niemand waarvoor

zeker later niet, dus wat anders
zou het geweest kunnen zijn

dan een hemels geschenk?
De kleine stenen vergingen

maar er ligt nog een grote
als herinnering

aan het herwonnen eiland
zonder zijn muren verloren

als paradijs, maar een belofte
aan de gelovigen: ooit

zal weer zo'n dag zonder datum
de laatste en de eerste zijn

Gedicht 590
Amsterdam, 2016-03-19

De Zwarte Steen (meteoriet, hoeksteen van de Kaäbah)
Onder kalief Umar ibn al-Chattab "al-Farooq" wordt in het jaar 642 al-Jaz?ra ingenomen, "het Eiland", het gebied van het paradijs tussen de Tigris en de Eufraat

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst: belofte 

Zywa Celestial Pieces

It was a day without a date
an ordinary day, as far as we know

no grand prince was born
no city perished or world empire collapsed

It is very long ago, that day
of the black stone rain

It may have been a harsh punishment
although no one knew what for

certainly not later, so what else
could it have been

but a heavenly gift?
The small stones fell apart

but a large one remains
as a reminder

of the regained island
without its walls lost

as paradise, but a promise
to the faithful: one day

another day without a date
will be the last and the first

Poem 1860
Amsterdam, 2018-10-02

The Black Stone (meteorite, cornerstone of the Kaabah)
Under Caliph Umar ibn al-Khatt?b "al-Farooq", al-Jaz?ra, "the Island", the area of paradise between the Tigris and the Euphrates, is taken AD 642

Collection: PumicePieces 
Keyword: Religion: promise 

Zywa Himmlischer Schutt

Es war ein Tag ohne Datum
ein normaler Tag, soweit wir wissen

wurde kein Gro√üf√ľrst geboren
ist keine Stadt untergegangen
oder Weltreich zusammengebrochen

Es ist sehr vor langer Zeit, dieser Tag
des schwarzen Steinregens

Vielleicht war es eine harte Strafe
obwohl niemand wusste, weswegen

sicherlich später nicht, also was anders
könnte es gewesen sein

als ein himmlisches Geschenk?
Die kleinen Steinen vergangen

aber es gibt immer noch einen großen
als Andenken

an die wiedergewonnene Insel
ohne seine Mauern verloren

als Paradies, aber ein Versprechen
an den Gläubigen: jemals

wird ein anderer Tag ohne Datum
der letzte und der erste sein

Gedicht 3666
Amsterdam, 2021-04-10

Der Schwarze Stein (Meteorit, Eckstein der Kaaba)
Unter Kalif Umar ibn al-Chattab "al-Farooq" wird 642 al-Jaz?ra eingenommen, "die Insel", das Paradiesgebiet zwischen Tigris und Euphrat

Band: BimsSchutt 
Stichwort: Religion: Versprechen 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto