Zywa Volle schuren

We doen nog wel alsof

we het goed geregeld hebben
met parlementen, rechters en
een grondwet van onze idealen
maar de boeren zijn gebleven

en wij zijn hun knechten
die kapitaal verbouwen, oogsten
en uitpersen in vele nullen
op het achtererf van de slacht

We willen volle schuren
voor de winter, maar we moeten
er duur voor betalen aan de boeren
die de plannen schrijven

met ringen van zelfvertrouwen
aan hun schone handen
in de hoge pronkkamers
van het voorhuis aan de laan

Gedicht 601
Amsterdam, 2016-03-24

Bundel: Moza├»ekvirus 
Trefwoord: Elite 

Zywa Full barns

We still pretend

we have it well arranged
with parliaments, judges and
a constitution of our ideals
but the farmers have stayed

and we are their servants
who grow capital, harvest
and squeeze it to many zeros
in the backyard of the slaughter

We want full barns
for the winter, but we have to
pay dearly for it to the farmers
who write the plans

with rings of self-confidence
on their clean hands
in the high state-rooms
of the front building on the avenue

Poem 2115
Amsterdam, 2019-02-22

Collection: Mosaic virus 
Keyword: Elite 

Zywa Volle Scheunen

Wir geben immer noch vor

es richtig organisiert zu haben
mit Parlamenten, Richtern und
einer Verfassung unserer Ideale
aber die Bauern sind geblieben

und wir sind ihre Diener
die Kapital anbauen, ernten
und auspressen in viele Nullen
im Hinterhof des Schlachtens

Wir wollen volle Scheunen
f├╝r den Winter, aber wir m├╝ssen
teuer daf├╝r bezahlen an die Bauern
die die Pl├Ąne schreiben

mit Ringen der Selbstachtung
an ihren sauberen H├Ąnden
in den hohen Prunkkammern
des Vorderhauses an der Allee

Gedicht 3177
Amsterdam, 2020-09-20

Band: Mosaikvirus 
Stichwort: Elite 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto