Zywa De koude aarde

Hoe langer geleden het is
het leed, de koude aarde
hoe dieper je kunt voelen

hoe erg het wel moet zijn
geweest, hoe meer hoop
je wel moet toevoegen

aan de zekerheid
van het vertrouwen dat
le jour de gloire est arrivé

Je hoort de harten juichen
vóor het sneuvelen
vóor de stilte

Na de strijd en het delven
is er het rusten
in vrede, de vrede

waarin we wel moeten geloven
met heel ons hart
ons verscheurde hart


Zywa The cold earth

The longer ago it is
the suffering, the cold earth
the deeper you can feel

how bad it must have
been, the more hope
you have to add

to the certainty
of the confidence that
le jour de gloire est arrivé

You hear the hearts cheer
before the killing
before for silence

After the fight and the digging
there is rest
in peace, the peace

in which we must believe
with all our heart
our torn heart


Zywa Die kalte Erde

Je länger zuvor es war
das Leiden, die kalte Erde
je tiefer man sp√ľren kann

wie schlimm es gewesen
sein muss, je mehr Hoffnung
man hinzuf√ľgen muss

zu der Gewissheit
des Vertrauens, dass
le jour de gloire est an arrivé

Man hört die Herzen jubeln
vor dem Sterben
vor der Stille

Nach dem Kampf und dem Graben
gibt es die Ruhe
in Frieden, den Frieden

in dem wir schon glauben m√ľssen
von ganzem Herzen
unserem zerrissenen Herzen

Gedicht 645
Amsterdam, 2016-05-04
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog: dood / slachtoffers 
Zywa
HomeTerug naar 
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F