Zywa Geur van braaksel

Symfonie op de grens
van het leven voor het
aanschijn van de Aanwezige

Gebroken, na enkele uren
op de harde kerkbank
De geur van braaksel

een weggedragen vrouw
een vagevuur en de waanzin
van de duivel voor haar ogen

Hij danst wild stampend
als een beer om haar heen
Raak mij aan, vernietig mij

al mijn herinneringen
aan hem, vaag mij uit
de eindeloze hel van zijn liefde

voor een ander

Gedicht 693
Amsterdam, 2016-06-19

Voltooiing van Mahler's 10de symfonie door Yoel Gamzou, Berlijn 5 september 2010
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Verdriet: verwerken 
Componist: Mahler, Gustav 
Componist: Gamzou, Yoel 

Zywa Smell of vomit

Symphony on the border
of life at the presence
of the Present One

Broken, after a few hours
on the hard pew
The smell of vomit

a woman carried away
a purgatory and the madness
of the devil before her eyes

He's dancing stomping wildly
like a bear around her
Touch me, destroy me

all my memories
of him, wipe me out
the endless hell of his love

for someone else

Poem 1128
Amsterdam, 2017-03-05

Collection: Freend 
Keyword: Sadness: process 
Composer: Mahler, Gustav 
Composer: Gamzou, Yoel 

Zywa Geruch von Erbrochenem

Sinfonie an der Grenze
des Lebens im Angesicht
des Anwesenden

Gebrochen, nach ein paar Stunden
auf der harten Kirchenbank
Der Geruch von Erbrochenem

eine weggetragene Frau
ein Fegefeuer und der Wahnsinn
des Teufels vor ihren Augen

Er tanzt wild stampfend
wie ein Bär um sie herum
Berühre mich, zerstöre mich

all meine Erinnerungen
an ihn, lösche mich aus
der endlosen Hölle seiner Liebe

zu einer anderen

Gedicht 4953
Amsterdam, 2023-01-09

Band: Freind 
Stichwort: Kummer: Verarbeiten 
Komponist: Mahler, Gustav 
Komponist: Gamzou, Yoel 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto