Zywa Wat doe je hier nog?

De mensen mijden mij
Ik sta op een lijst
en krijg post, thuis
ben je niet veilig

staat er, wat doe je
     hier nog, heb je hulp nodig
     bij het inpakken?


Ik word gebeld:
Kijk naar buiten
we staan voor je deur

met genoeg dozen
Tel je dagen en let op
je kinderen, domme kwartel
het is afgelopen
met pik-me-dit
     en het helpt niet
     om je dood te houden
     Pjoe-pjoe, misschien
     stuurt God een engel
     van inzicht
     en mededogen

Gedicht 775
Amsterdam, 2016-08-28

De kwartel heet dom te zijn omdat hij zich laat lokken met een fluitje
De slag van een kwartelmannetje klinkt 's zomers als pik-me-dit, het geluid van een vrouwtje is pjoe-pjoe
Bij gevaar drukken kwartels zich tegen de grond alsof ze dood zijn

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Macht: uitoefening 
Trefwoord: Türkiye% 
Trefwoord: Politiek^ 

Zywa What are you still doing here?

People avoid me
I'm on a list
and get mail, at home
you are not safe

it says, what are you still
     doing here, do you
     need help packing?


I get a call:
Look outside
we are at your door

with enough boxes
Count your days and watch
your children, stupid quail
it is over
with wet-my-lips
     and it does not help
     to play dead
     Mau-mau, maybe
     God sends an angel
     of insight
     and compassion

Poem 1018
Amsterdam, 2017-02-14

Collection: On living on 
Keyword: Power: wielding 
Keyword: Türkiye% 
Keyword: Politics^ 

Zywa Was machst du noch hier?

Die Leute meiden mich
Ich bin auf einer Liste
und bekomme Post, zu Hause
bist du nicht sicher

heißt es, was machst du
     noch hier, brauchst du Hilfe
     beim Packen?


Ich bekomme einen Anruf:
Schau nach draußen
wir stehen vor deiner Tür

mit genügend Kisten
Zähle deine Tage und achte
auf deine Kinder, dumme Wachtel
es ist vorbei
mit pick-werwick
     und es hilft nicht
     dich tot zu halten
     Gru-gru, vielleicht
     schickt Gott einen Engel
     der Einsicht
     und des Mitgefühls

Gedicht 4977
Amsterdam, 2023-01-13

Band: ÜberLeben 
Stichwort: Macht: Ausübung 
Stichwort: Türkiye% 
Stichwort: Politik^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto