Zywa Rode hartlijn

Voorspoed met gehoorzaamheid:
is dat het plan voor de mens?
Een familie die de vader volgt
zoals de vaders hun vader?

Of is het een verbond
van onbesneden liefde?
Eén hart, levend
vlees en bloed?

Eén hart, één bloed
van man en vrouw
dat een rode lijn trekt
om niet te overschrijden

Samenkomen
in één hart!
Het leven vieren
in één lied!

Gedicht 782
Amsterdam, 2016-08-30

Eén liefde (Bob Marley) - 1977
Jeremia 9:25-26, Ezechiël 11:19-20, Hosea 6:6
Lied "One love"

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Trefwoord: Bijbel^ 
Eerbetuiging: Marley, Bob 

Zywa Red heart line

Prosperity with obedience:
is that the plan for man?
A family following the father
like the fathers their father?

Or is it a covenant
of uncircumcised love?
One heart, living
flesh and blood?

One heart, one blood
of man and woman
that draws a red line
not to be trespassed

Let's come together
in one heart!
Let's celebrate life
in one song!

Poem 1680
Amsterdam, 2018-02-15

One Love (Bob Marley) (1977)
Jeremiah 9:25-26, Ezekiel 11:19-20, Hosea 6:6
Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Together: connected 
Keyword: Bible^ 
Tribute to: Marley, Bob 

Gedicht 3673
Amsterdam, 2021-04-12

Eine Liebe (Bob Marley) (1977)
Jeremia 9:25-26, Ezechiel 11:19-20, Hosea 6:6
Lied "One love"

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Zusammen: Verbunden 
Stichwort: Bibel^ 
Ehrerweisung an: Marley, Bob 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto