Zywa De grote gebeurtenissen

Het leven moet wel duren
want de grote dingen gebeuren
in je jeugd en jaren

heb je ervoor nodig
om ze te verwerken
en daarna wil je dit of dat

met de kennis van later
nog eens overdoen of opnieuw
beleven, want het kan

veel te vaak beter
Met meer aandacht had je meer
ervan kunnen genieten

kunnen leven zoals nu
maar zou je dan jong zijn
of een vermomde oude ziel

in een ongedurig lichaam
op trektocht
naar grote gebeurtenissen

die er toe zullen doen
levenslang?

Gedicht 792
Breskens, 2016-09-08

Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Leven: loop 

Zywa The great events

Life has to last
because the great things happen
in your youth and it takes years

to process them
and then you'll want to redo
this or that

with later knowledge
or experience it anew
because too often

it can be done better
With more attention you could
have enjoyed it more

could have been living like now
but would you be young then
or an old soul in disguise

in a restless body
on expedition
to great events

that will matter
a lifetime?

Poem 1230
Amsterdam, 2017-03-19

Collection: The Yellow House Museum 
Keyword: Life: course 

Zywa Die großen Ereignisse

Das Leben muss andauern
denn die großen Dinge passieren
in deiner Jugend und Jahre

brauchst du
um sie zu verarbeiten
und dann willst du dies oder das

mit späteren Wissen
noch einmal machen oder erneut
erleben, denn es kann

viel zu oft besser
Mit mehr Aufmerksamkeit hättest du
es mehr genießen können

so leben können wie jetzt
aber wärst du dann jung sein
oder eine alte getarnte Seele

in einem rastlosen Körper
auf Fahrt
zu großen Ereignissen

die von Bedeutung sein werden
lebenslang?

Gedicht 4983
Amsterdam, 2023-01-14

Band: Museum Das Gelbe Haus 
Stichwort: Leben: Lauf 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto