Zywa Geen gedrom

Voor steeds meer mensen zoals ik
gaat het heel goed, ze zijn rijk genoeg
en overal is er kunst in de maak

Geen schaarste, geen subsidie
Beroepskunstenaars zijn arm
omdat ze niet jong zijn gestorven

in het heilige vuur van hun hartstocht
Zwijg, er valt niets te klagen
als je met zovelen bent

De dépôts staan vol, maar
we missen niets, het leven is goed
voor steeds meer mensen zoals ik

en wie wil er nog drommen
in exclusieve musea en theaters
als er al zoveel voorhanden is?

Gedicht 793
Breskens, 2016-09-08

Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Kunst 
Trefwoord: Luxe 

Zywa No crowding together

Things are going very well for more and
more people like me, they are rich enough
and everywhere there is art in the making

No shortage, no subsidy
Professional artists are poor
because they didn't die young

in the sacred fire of their passion
Be silent, there's nothing to complain about
when you are with so many

The dépôts are full, but
we don't miss anything, life is good
for more and more people like me

and who would like to crowd together
in exclusive museums and theaters
if so much is already on hand?

Poem 1903
Amsterdam, 2018-11-10

Collection: The Yellow House Museum 
Keyword: Art 
Keyword: Luxury 

Zywa Kein Gedränge

Für immer mehr Menschen wie mich
läuft es sehr gut, sie sind reich genug
und überall entsteht Kunst

Keine Knappheit, keine Subventionen
Professionelle Künstler sind arm
weil sie nicht jung gestorben sind

im heiligen Feuer ihrer Leidenschaft
Schweige, es gibt nichts zu klagen
wenn du mit so vielen bist

Die Depots sind voll, aber
wir vermissen nichts, das Leben ist gut
für immer mehr Menschen wie mich

und wer will schon Gedränge
in exklusiven Museen und Theatern
wenn so viel schon vorhanden ist?

Gedicht 4984
Amsterdam, 2023-01-14

Band: Museum Das Gelbe Haus 
Stichwort: Kunst 
Stichwort: Luxus 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto