Zywa De daad

Het had anders moeten aflopen
Met een supplement, een happy end
Nu kan ik me slechts verbeelden
dat er meer is dan offers
en rook voor God
voor ons het vlees
want het is feest
en dan eten we vlees

Hier ben ik
zeiden we, God eerst
en toen ik
tot mijn zoon
Ik bracht het offer
ik stelde de daad
bij mijn woord
Hier ben ik

Geen engel te bekennen

Gedicht 817
Amsterdam, 2016-10-28

Hier ben ik: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 God tot Abraham
22:7 Abraham tot Isaak
22:11 Abraham tot de engel

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa The deed

It should have ended otherwise
With a supplement, a happy end
Now I can only imagine
that there is more than sacrifices
and smoke for God
for us the meat
because it's a holiday
and then we eat meat

Here I am
we said, God first
and then I
to my son
I made the sacrifice
I performed the deed
with my word
Here I am

No angel to be seen

Poem 827
Amsterdam, 2016-11-10

Here I am: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 God to Abraham
22:7 Abraham to Isaac
22:11 Abraham to the angel

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Religion:  
Keyword: Bible^ 

Zywa Die Tat

Es h├Ątte es anders laufen sollen
Mit einem Nachtrag, ein gl├╝ckliches Ende
Jetzt kann ich mir nur vorstellen
dass es mehr als Opfern
und Rauch f├╝r Gott gibt
f├╝r uns das Fleisch
weil es ein Feiertag ist
und dann essen wir Fleisch

Hier bin ich
sagten wir, Gott zuerst
und dann ich
zu meinem Sohn
Ich habe das Opfer gebracht
ich habe die Tat vollbracht
folgend auf meinen Wort
Hier bin ich

Keine Spur von einem Engel

Gedicht 3808
Amsterdam, 2021-05-11

Hier bin ich: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 Gott zu Abraham
22:7 Abraham zu Isaak
22:11 Abraham zum Engel

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Religion:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto