Zywa De trage tijd

In bed, in het donker
onder de dijk hoor ik
de brom van de rivier-

schepen zwaarbeladen
buigen door de bocht
van de trage tijd

waar wij ons nooit wagen, wetend
wat er gebeurd is met die jongen
die niemand meer kent

waar wij 's zomers zwemmen
een paar slagen heen
en weer in de baai

uitkijkposten bouwen
en ons vervelen
bij het kruipen van

de golfjes
de lange aken
de trage tijd

turend
naar nieuwe auto's of andere
vracht op het dek

Gedicht 818
Amsterdam, 2016-10-29

Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Tijd 
Trefwoord: Zomer^ 

Zywa The slow time

In bed, in the dark
below the dyke I hear
the hum of the river

vessels curve heavily
loaded in the bend
of the slow time

where we never venture, knowing
what happened to that boy
whom nobody knows anymore

where we swim in summer
a few strokes to
and fro in the bay

build lookouts
and are bored
with the creep of

the little waves
the long barges
the slow time

peering
at new cars or other
cargo on deck

Poem 826
Amsterdam, 2016-11-09

Collection: Foghorn 
Keyword: Time 
Keyword: Summer^ 

Zywa Die träge Zeit

Im Bett, im Dunkeln
unter dem Deich höre ich
wie sich das Brummen der Fluss-

kähne schwer belastet
durch die Biegung
der langsamen Zeit krümmt

wo wir uns nie wagen, wissend
was mit diesem Jungen passiert ist
den niemand mehr kennt

wo wir im Sommer schwimmen
ein paar Schläge hin
und her in der Bucht

Aussichtspunkte bauen
und uns langweilen
beim Kriechen

der Wellen
der langen Kähne
der träge Zeit

blickend
auf neue Autos oder andere
Fracht an Deck

Gedicht 4987
Amsterdam, 2023-01-15

Band: Nebelhorn 
Stichwort: Zeit 
Stichwort: Sommer^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto