Zywa Ik woluw

Waar ga je heen, of weet je dat niet?
En bevalt het leven dat je ziet?


zoals het is, vandaag
mijn eigen leven van vandaag
zachtjes zingend op weg

naar het volgende
kruispunt in het park
wetend waarheen ik ga

linksom of rechtsom
altijd terug naar vrienden
met wie ik gelukkig ben

Ook als ik niet meedoe
met de buren, heel Brussel
Berlijn, Beiroet en Beijing

dan nog doe ik mee
maar anders, leef ik
dicht op mezelf

binnenshuis "uitzichtloos"
het leven van vandaag
zachtjes zingend op weg

Gedicht 857
Amsterdam, 2016-12-01

De Woluwe stroomt door gemeenten van het gewest Brussel
"Do you know where you're going to?" (1973, tekst Michael Masser)

Bundel: OverLeven [1] 
Trefwoord: Leven: loop 
Trefwoord: Ziekte: ondergaan 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Masser, Michael 

Zywa I woluw

Do you know where you are going to?
Do you like the things that life is showing you?


the way it is, today
my own life today
softly singing on

my way to the next
crossing in the park
knowing where I'm going

left or right, always
back to friends
with whom I'm happy

Even if I don't participate
with the neighbours, all of Brussels
Berlin, Beyrouth, and Beijing

I still participate
but otherwise, living
close to myself

indoors "viewless"
today's life, softly
singing on my way

Poem 858
Amsterdam, 2016-12-01

The Woluwe flows through municipalities of the Brussels region
"Do you know where you're going to?" (1973, lyrics Michael Masser)

Collection: On living on [1] 
Keyword: Life: course 
Keyword: Disease: suffer 
Dedicated to: Maria Godschalk 
Tribute to: Masser, Michael 

Zywa Ich woluwe

Wohin gehst du, oder weißt du nicht?
Gefällt dir das Leben, das du siehst?


so wie es ist, heute
mein eigenes heutigen Leben
leise singend auf dem Weg

zur nächsten
Kreuzung im Park
wissend, wohin ich gehe

links oder rechts herum
immer zurück zu Freunden
mit denen ich glücklich bin

Auch wenn ich nicht teilnehme
mit den Nachbarn, ganz Brüssel
Berlin, Beirut und Beijing

mache ich trotzdem mit
aber anders, lebe ich
nahe an mir

im Hause "aussichtslos"
das heutigen Leben, leise
singend auf dem Weg

Gedicht 872
Amsterdam, 2016-12-06

Die Woluwe fließt durch Gemeinden der Region Brüssel
"Do you know where you're going to?" (1973, Text Michael Masser)

Band: ÜberLeben [1] 
Stichwort: Leben: Lauf 
Stichwort: Krankheit: Leiden 
Gewidmet: Maria Godschalk 
Ehrerweisung an: Masser, Michael 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto