Zywa Ze zeggen dat

Ze zeggen dat het niets betekent
Omdat we nu eenmaal spiegels zijn
die vriendelijk teruggroeten

Maar toch, de bakker kent mijn naam
en de postbode is blij
dat ik thuis ben

voor de pakjes
van de buren
Gelukkig Nieuwjaar

Vooruitblikkend houden we moed
met goed nieuws, al zeggen ze
dat het niets betekent

dat er de rest van het jaar
weer rampen zullen roken
misdaden en angst, wat normaal is

uit het zicht zal raken
ook al maak je het dagelijks mee
en dat we ons weer zullen vermaken

met de rechter aan huis om de vrede
te wapenen met het gelijk, en dat is alles
wat het betekent, zeggen ze

Gedicht 942
Amsterdam, 2017-01-09

Televisieprogramma "De Rijdende Rechter" (sinds 1995)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Naasten: buren 
Trefwoord: Wereld(beeld) 

Zywa They say it

They say it doesn't mean a thing
Because we are just mirrors
who kindly greet in return

But still, the baker knows my name
and the postman is happy
that I'm home

for the parcels
for the neighbours
Happy New Year

Looking forward, we keep heart
with good tidings, even though
they say it doesn't mean a thing

that in the rest of the year
calamities will smoke again
crimes and fear, what is normal

will get out of sight
even though you witness it every day
and that we will amuse ourselves again

with the ambulant judge to reinforce
peace with the right, and that is all
it means, they say

Poem 943
Amsterdam, 2017-01-09

Collection: Short Sermons 
Keyword: Neighbours 
Keyword: World(view) 

Zywa Sie sagen es

Sie sagen, es bedeutet nichts
Denn wir sind nun einmal Spiegel
die freundlich zurückgrüßen

Dennoch, der Bäcker kennt meinen Namen
und der Postbote freut sich
dass ich zu Hause bin

für die Pakete
der Nachbarn
Frohes neues Jahr

Vorausschauend behalten wir den Mut
mit guten Nachrichten, obwohl sie sagen
dass es nichts bedeutet

dass für den Rest des Jahres
wieder Katastrophen rauchen werden
Verbrechen und Angst, das, was normal ist

aus dem Blickfeld verschwinden wird
selbst wenn man es täglich erlebt
und dass wir uns wieder amüsieren werden

mit dem Richter ins Haus, um den Frieden
mit dem Recht zu bewaffnen, und das ist alles
was es bedeutet, sagen sie

Gedicht 4998
Amsterdam, 2023-01-16

Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Nächsten: Nachbarn 
Stichwort: Welt(bild) 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto