Zywa Het moeras

Er verdwijnen mensen
in het donkere bos
van het nieuwe begin

achter de moerasdood
waar niets anders is
dat je aan het denken zet

Is bijziendheid genoeg?

Rondom zijn ver en nabij
de bomen altijd hetzelfde
verleden en de toekomst

ligt verborgen in kinderen
die niets weten
dan wat hun wordt verteld

Pas op je woorden
want er verdwijnen mensen
in het donkere bos

Gedicht 956
Amsterdam, 2017-01-16

Sambisa (Nigeria)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Godsdienst: wreedheid 
Trefwoord: Oorlog: guerilla 

Zywa The swamp

People disappear
in the dark forest
of the new beginning

behind the swamp death
where is nothing else
to give food for thought

Is myopia sufficient?

All around far and near
the trees are always the same
past and the future

is hidden in children
who know nothing
but what they are told

Be careful with your words
because people disappear
in the dark forest

Poem 957
Amsterdam, 2017-01-16

Sambisa (Nigeria)
Collection: Short Sermons 
Keyword: Religion: cruelty 
Keyword: War: guerrilla 

Zywa Der Sumpf

Menschen verschwinden
im dunklen Wald
des Neuanfangs

hinter dem Sumpftod
wo es nichts anders gibt
dass zum Nachdenken anregt

Reicht Kurzsichtigkeit aus?

Rundherum sind fern und nah
die Bäume immer dieselbe
Vergangenheit und die Zukunft

ist in Kindern verborgen
die nichts wissen
als was man ihnen sagt

Achte auf deine Worte
denn Menschen verschwinden
im dunklen Wald

Gedicht 5000
Amsterdam, 2023-01-16

Sambisa (Nigeria)
Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Religion: Grausamkeit 
Stichwort: Krieg: Guerrilla 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto