Zywa KiemStof

Verborgen in een buik begint het
In een bank van zwart zaad
in de aarde, in een bloedbiotoop

in de schors van de ongeborene
en daarna het onvoorspelbare pad
zoals elke sneeuwvlok anders

op de aarde komt, elk deeltje
onderweg geraakt en
door unieke contacten gevormd

tot onderscheidbare aangezichten
die hechten en loslaten
ontkiemen en splitsen

in nieuwe oude kiemstof
van jouw soort leven
Verborgen in een buik begint het

Gedicht 1260
Konstanz, 2017-04-09

Bloedbiotoop: foetus in de baarmoeder
Schors: de cortex van het ovarium, waarin zich bij de geboorte van een meisje een miljoen levensvatbare oöcyten ('eicellen') bevinden

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Aarde: biosfeer 

Zywa Germ Substance

Hidden in a belly it begins
In a bank of black seeds
in the soil, in a blood biotope

in the cortex of the unborn
and then the unpredictable path
like every snowflake comes

to earth differently, every particle
touched on its way and
formed by unique contacts

into distinct faces
that attach and detach
germinate and split

into new old germ substance
of your species of life
Hidden in a belly it begins

Poem 1290
Amsterdam, 2017-04-22

Collection: Being 
Keyword: Earth: biosphere 

Zywa KeimStaub

Versteckt in einem Bauch beginnt es
In einer Bank von schwarzen Samen
in der Erde, in einem Blutbiotop

in der Rinde des Ungeborenen
und dann der unvorhersagbare Weg
so wie jede Schneeflocke anders

auf die Erde kommt, jedes Teilchen
unterwegs ber√ľhrt und
durch einzigartige Kontakte geformt

zu unterscheidbaren Angesichtern
die sich verbinden und sich lösen
entkeimen und sich aufteilen

in neuen alten Keimstaub
deiner Lebensart
Versteckt in einem Bauch beginnt es

Gedicht 5012
Amsterdam, 2023-01-19

Band: Wesen 
Stichwort: Erde: Biosph√§re 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto