Zywa Het laten

Zoekt en gij zult vinden
dat het antwoord ligt
onder een nieuwe vraag

Nadat God gevonden was
en gedefinieerd
als onkenbaar
riepen er mensen: Ja, maar
dat is dus een geloof!

Paulus schreef het op:

De oude verhalen zijn geen bewijzen
het nieuwe verhaal is dat evenmin
hoe blind ik ook geweest ben

Spijker het maar op de deuren!
En toch moet het
bestaan, kijk naar de wonderen
om je heen, kijk naar alles
Je moet helemaal niet zoeken
niet definiƫren, maar bewust zijn

ervoor open staan en het laten
komen en gaan, dan heb je het
gevonden

Gedicht 1277
Konstanz, 2017-04-19

MatteĆ¼s 7:7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Blind: Handelingen 9:8
Spijker: in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen over de aflaatpraktijk, die volgens latere verhalen door hem op de deur van de slotkerk te Wittenburg zijn gespijkerd

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Let it

Seek, and ye shall find
that the answer lies
beneath a new question

After God was found
and defined
as inconceivable
people called: Yes, but
that makes it a belief!

Paul wrote it down:

The old stories are no evidence
neither is the new story
no matter how blind I've been

Go and nail it on the doors!
And yet it must
exist, look at the wonders
around you, look at everything
You shouldn't seek at all
not define, but be aware

be open to it and let it
come and go, then you have found
it

Poem 1307
Amsterdam, 2017-04-25

Collection: Being 
Keyword: Religion: belief 
Keyword: Bible^ 

Zywa Es lassen

Suchet, so werdet ihr finden
dass die Antwort unter
einer neuen Frage liegt

Nachdem Gott gefunden war
und als unerkennbar
definiert worden war
riefen die Leute: Ja, aber
das ist also ein Glaube!

Paulus hat es aufgeschrieben:

Die alten Geschichten sind kein Beweis
auch nicht die neue Geschichte
egal wie blind ich war

Nagele es einfach an die TĆ¼ren!
Und doch muss es
existieren, schau dir die Wunder
um dich herum an, schau dir alles an
Du solltest Ć¼berhaupt nicht suchen
nicht definieren, sondern bewusst sein

dafĆ¼r offen sein und es kommen
und gehen lassen, dann hast du es
gefunden

Gedicht 5017
Amsterdam, 2023-01-19

Band: Wesen 
Stichwort: Religion: Glaube 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto