Zywa Niet voor de ander

Met kinderen is het anders
die moet je kansen geven

om te oefenen, ook ouders
sub's, stagiairs en natuurlijk

de mensen die verliefd zijn
of anderszins bevooroordeeld

Verder zijn de talenten verdeeld
en heeft iedereen diploma's

voor wat hij kan, nou ja
niet voor vriendschap

die krijg je, of niet
en voor zolang ze duurt

zolang je beiden eerlijk bent
over wat je voelt en nodig hebt

zolang je niet voor de ander denkt
bang om die tot last te zijn

in haar eigen leven, hoe lief ze ook is
om voor mij haar eigen behoeften

op te willen schorten, net zoals ik
zou doen voor haar, als

Gedicht 1342
Amsterdam, 2017-05-11

Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Vriendschap:  

Zywa Not for the other

With children it is different
you must give them opportunities

to practice, parents too, and
subs, trainees and of course

the people who are in love
or otherwise biased

Apart from that, the talents are divided
and everyone has diplomas

for his capabilities, well
not for friendship

which you get, or not
and as long as it lasts

as long as both of you are honest
about what you feel and need

as long as you don't think for the other
afraid of being a burden on her

in her own life, however sweet
she may be, willing to suspend

her own needs for me, just as I
would do for her, if

Poem 1343
Amsterdam, 2017-05-11

Collection: Without reserve 
Keyword: Friendship:  

Zywa Nicht f├╝r den Anderen

Bei Kindern ist das anders
man muss ihnen M├Âglichkeiten geben

zu ├╝ben, auch Eltern
Unteren, Praktikanten und nat├╝rlich

den Menschen, die verliebt sind
oder auf andere Weise voreingenommen

Au├čerdem sind die Talente verteilt
und hat jeder Diplome

f├╝r das, was er kann, na ja
nicht f├╝r Freundschaft

die bekommst du, oder nicht
und solange wie es dauert

solange ihr beide ehrlich dar├╝ber seid
was ihr f├╝hlt und braucht

solange du nicht f├╝r den anderen denkst
bange, eine Last f├╝r sie zu sein

in ihrem eigenen Leben, egal wie s├╝├č sie ist
ihren eigenen Bed├╝rfnisse f├╝r mich

hinauszuschieben, genau wie ich
es f├╝r sie tun w├╝rde, wenn

Gedicht 3082
Amsterdam, 2020-07-08

Band: Ohne Zur├╝ckhaltung 
Stichwort: Freundschaft:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto