Zywa Jan

Ik wil niet mooi schrijven over het ongemak
van zijn leven en het succes van zijn plannen

om daar een eind aan te maken
Het is verschrikkelijk

voor mij, voor mij
klopt het niet, is het anders

had het anders gemoeten, samen
op de een of andere manier

Ik herken hem soms in een voorbijganger
zo houd ik hem nog hier

maar elke keer ontglipt hij
zelfs als ik meteen op hem af spring

en een kus geef, is hij een ander
Geeneen kus was genoeg

om hem licht te maken
te licht om dood te kunnen gaan

en kussen zijn niet genoeg
om mij weer licht te maken

Gedicht 1359
Amsterdam, 2017-05-19

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Dood:  
Opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa John

I don't want to write nicely
about the discomfort of his life

and the success of his plans
to put an end to it. It's terrible

for me, for me
it isn't right, it is different

it should have been different, together
in one way or another

Sometimes I recognize him in a passer-by
that way I keep him here

but each time he escapes
even if I jump at him right away

and give a kiss, he is someone else
No kiss was enough

to make him light
too light to possibly die

and kisses are not enough
to make me light again

Poem 1360
Amsterdam, 2017-05-19

Collection: The drama 
Keyword: Death:  
Dedicated to: Maria Godschalk 

Zywa Jan

Ich möchte nicht schön schreiben
über die Beschwerden seines Lebens

und den Erfolg seiner Pläne es zu beenden
Es ist schrecklich

für mich, für mich
ist es nicht richtig, ist es anders

hätte es anders sein sollen
irgendwie zusammen

Manchmal erkenne ich ihn in einem Passanten
so halte ich ihn noch hier

aber jedes Mal entwischt er
selbst wenn ich sofort zu ihm springe

und einen Kuss gebe, ist er ein anderer
Kein Kuss genügte

um ihn leicht zu machen
zu leicht, um sterben zu können

und Küsse sind nicht genug
um mich wieder leicht zu machen

Gedicht 3244
Amsterdam, 2020-11-04

Band: Das Drama 
Stichwort: Tod:  
Gewidmet: Maria Godschalk 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto