Zywa Strijklicht van de tijd

In het laatste donker
voor de dageraad zwerf ik
na het feest door de stad

de lucht is helder
maar ik heb geen idee
wat ik zou willen

De rivier glijdt voorbij
langs de lege kaden, de wegen
zonder verkeer, het is stil

om de oude monumenten
alles netjes aangeveegd
In de museumpaleizen

wonen naakte mensen
van marmer en verf
de prinsessen zitten te kaarten

in de kelder van de bedienden
mijn stappen weerklinken
in het strijklicht van de tijd

Gedicht 1460
Amsterdam, 2017-07-30

De grote schoonheid (Paolo Sorrentino) - 2013
Film "La grande bellezza"

Bundel: Hangende regen 
Trefwoord: Ouderdom:  
Eerbetuiging: Sorrentino, Paolo 

Zywa Floodlight of time

In the last dark
before dawn, I am wandering
through the city, after the party

the sky is clear
I have no idea
what I would want

The river gliding past
along the empty quays, the roads
without traffic, silence

around the ancient monuments
everything wiped up neatly
In the museum palaces

are naked people
of marble and paint
the princesses play cards

in the basement of the servants
my steps resound
in the floodlight of time

Poem 1464
Amsterdam, 2017-07-31

The great beauty (Paolo Sorrentino) (2013)
Film "La grande bellezza"
Collection: Pending rain 
Keyword: Old age:  
Tribute to: Sorrentino, Paolo 

Zywa Flutlicht der Zeit

In der letzten Dunkelheit
vor Sonnenaufgang durchstreife ich
die Stadt nach der Party

der Himmel ist klar
aber ich habe keine Ahnung
was ich möchte

Der Fluss gleitet vorbei
entlang der leeren Kais, der Straßen
ohne Verkehr, es ist ruhig

um die alten Denkmäler
alles ordentlich gefegt
In den Museumspalästen

wohnen nackte Menschen
aus Marmor und Farbe
die Prinzessinnen spielen Karten

im Keller der Diener
meine Schritte erhallen
im Flutlicht der Zeit

Gedicht 2789
Amsterdam, 2020-03-16

Die große Schönheit (Paolo Sorrentino) (2013)
Film "La grande bellezza"
Band: Schwebender Regen 
Stichwort: Alter:  
Ehrerweisung an: Sorrentino, Paolo 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto