Zywa Het goede dat ik ontvang

Ook wie niet gelooft
heeft alles - gekregen:
de wereld, mijn leven, jouw leven
en de plicht elkaar te helpen
Verder kan alles

kan niets lukken of mislukken
In alle talen wensen we elkaar
vrede en geluk, het goede

Het is onze kans en onze opdracht
het is mijn naam, die ik niet wil ruilen
en zeker niet zou willen ontberen
uit haar heldere mond – ze is een engel
dat hoort iedereen, ook wie niet gelooft

Gedicht 1583
Amsterdam, 2017-10-28

Voor Taoufik D
Toba [Hebreeuws] = goed >> Tobiah = de goedheid van God >> Tawfik/Tevfik/Togiq/Taoufik = succesvol kunnen zijn

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Ethiek: deugden 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 
Opgedragen aan: Taoufik D 

Zywa The good I receive

Non-believers too
have everything - received:
the world, my life, your life
and the duty to help each other
Everything else is possible

nothing else can go right or wrong
In all languages we wish each other
peace and happiness, the good:

It is our chance and our mission
it is my name, which I don't want to exchange
and certainly wouldn't want to lack
from her clear mouth – she's an angel
everyone hears it, non-believers too

Poem 1588
Amsterdam, 2017-10-29

Collection: Being 
Keyword: Ethics: virtues 
Keyword: Religion: commandments 
Dedicated to: Taoufik D 

Zywa Das Gute, das ich erhalte

Auch die, der nicht glauben
haben alles - erhalten:
die Welt, mein Leben, dein Leben
und die Pflicht, einander zu helfen
Alles andere ist möglich

nichts anderes kann gelingen oder mißlingen
In allen Sprachen wünschen wir uns
Frieden und Glück, das Gute

Es ist unsere Chance und unsere Aufgabe
es ist mein Name, den ich nicht tauschen möchte
und den ich schon gar nicht entbehren möchte
aus ihrem klaren Mund - sie ist ein Engel
das hört jeder, auch die, die nicht glauben

Gedicht 5050
Amsterdam, 2023-01-25

Band: Wesen 
Stichwort: Ethik: Tugenden 
Stichwort: Religion: Gebote 
Gewidmet: Taoufik D 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto