Zywa Met reserve
(het is voor jezelf)

Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen

Gedicht 1598
Amsterdam, 2017-11-04

Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ethiek:  

Zywa With reserve
(it's for yourself)

Is being mature being amazed
when nudity isn't disarming
and enabling to tenderness

only, a body, a human being
neither eyes, scared, asking
or embracing, and also

is being mature following
your own way, responding
to each other's needs

not like children, wishing
to be safe in one another
not limitless enthusiastic

inexhaustible and unconditional
but together, working, working
together, bearing out of love

the burdens and the suffering
of life, of you and me
together, not for anyone else

not leaving it for anyone else
wishing to do that
for yourself

Poem 1600
Amsterdam, 2017-11-05

Collection: Without reserve 
Keyword: Ethics:  

Gedicht 4390
Amsterdam, 2022-03-18

Band: Ohne Zur├╝ckhaltung 
Stichwort: Ethik:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto