Zywa Prediker

Verkwikt verlaat de zon het bed
van de sterrennacht, de tent
waarin zijn bruid wacht

Vrolijk als een held
rent hij over de middag
en de avond terug

naar haar lichaam
Zo ziet David in de hemel
Gods hand en de wereld

daarin gevat, zo mooi
moet Zijn grootheid zijn
voor wie er over nadenkt

dat het niet anders kan:
de zon komt op
en gaat onder

Vol verwondering
kijken wij
naar elkaar

Gedicht 1716
Amsterdam, 2018-04-15

De hemel vertelt Gods eer (Daan Manneke) - 2017
Psaume 19 - "Les cieux racontent la gloire de Dieu"

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Zon:  
Componist: Manneke, Daan 

Zywa Preacher

Refreshed the sun is leaving the bed
of the starry night, the tent
where his bride will wait

Cheerful like a hero
he runs over the afternoon
and the evening, back

to her body
That's how David sees God's hand
in the sky and the world

mounted in it, so beautiful
must His greatness be
for those thinking it through
v that it cannot be otherwise:
the sun rises
and goes down

With astonishment
do we look
at each other

Poem 1717
Amsterdam, 2018-04-15

The heavens declare the glory of God (Daan Manneke) (2017)
Psaume 19 - "Les cieux racontent la gloire de Dieu"
Collection: org anp ark 
Keyword: Sun:  
Composer: Manneke, Daan 

Zywa Prediger


Gedicht 4190
Amsterdam, 2021-12-04

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Daan Manneke) (2017)
Psaume 19 - "Les cieux racontent la gloire de Dieu" ("Die Himmel erzählen die Ehre Gottes", 2017, Daan Manneke)
Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Sonne:  
Komponist: Manneke, Daan 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto