Zywa Waffaqa

Kan een mens succesvol zijn
als tijdelijkheid het succes ontkent
en blootlegt dat het ijdel is, een illusie
van ijdelheid of zelfgenoegzaamheid?

Kan een mens succesvol zijn
als hij niet weet hoe lang hij overleefd wordt
door zijn prestatie, hoeveel generaties lang
hoeveel eeuwen van nuttig gebruik?

Kan een mens succesvol zijn
in zijn eigen ogen, gemeten
naar zijn wensen
en de jaren van zijn leven?

Kan een mens succesvol zijn
als hij zijn resultaten zwaarder
laat wegen dan zijn problemen
mislukkingen en inspanningen?

Of is een mens succesvol als
hij zo goed mogelijk laat verlopen
wat er gebeurt, het gewone
dagelijkse, waar hij ook is

als hij aandachtig en zorgzaam
voor het wel en wee van hemzelf
en zijn naasten, in harmonie
zijn energie laat stromen?

Gedicht 1851
Amsterdam, 2018-09-29

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Succes 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Waffaqa

Can a person be successful
if temporality denies success
exposing that it is vain, an illusion
of vanity or complacency?

Can a person be successful
if he does not know how long he will be survived
by his performance, how many generations
how many centuries of utilization?

Can a person be successful
in his own eyes, measured
by his wishes
and the years of his life?

Can a person be successful
if he makes his results
outweigh his problems
failures and efforts?

Or is a person successful if
he makes go as well as possible
what happens, the normal
daily, wherever he is

if he lets his energy flow
in harmony, attentive and caring
for the ups and downs of himself
and his loved ones?

Poem 1852
Amsterdam, 2018-09-29

Keyword: Success 
Dedicated to: Maria Godschalk 

Zywa Waffaqa

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn die Zeitlichkeit den Erfolg leugnet
und freilegt, dass er eitel ist, eine Illusion
von Eitelkeit oder Selbstzufriedenheit?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn er nicht wei├č, wie lange er ├╝berlebt wird
von seiner Leistung, wie viele Generationen
wie viele Jahrhunderte n├╝tzlicher Verwendung?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
in seinen eigenen Augen, gemessen
an seinen W├╝nschen
und den Jahren seines Lebens?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn er seine Ergebnisse seine Probleme
Misserfolge und Bem├╝hungen
├╝berwiegen l├Ąsst?

Oder ist ein Mensch erfolgreich, wenn
er so gut wie m├Âglich geschehen l├Ąsst
was passiert, das normale
t├Ągliche, wo immer er ist

wenn er aufmerksam und f├╝rsorglich
f├╝r das Wohl und Wehe seiner selbst
und seiner Lieben, in Harmonie
seine Energie flie├čen l├Ąsst?

Gedicht 3255
Amsterdam, 2020-11-06

Stichwort: Erfolg 
Gewidmet: Maria Godschalk 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater