Zywa Ik voel

Het licht is helderder
de kleuren leven, ik voel
dat het fris is: het is fris
Waarom zou ik een jas willen

over dit geluk? - mijn ademen
in de pure werkelijkheid
van de werkelijkheid, wetend
dat het geen droom is

ook al groeien er bloemen in het donker
en springen er groene lichtjes rond
tussen de herfstbladeren van de tuin
Geen betovering, maar vonken

eeuwigheid
Ik ril ervan
Ik voel
Misschien is het wel koud

misschien rilt mijn ziel
van de nabijheid
van de vervulling
van mijn verlangen naar geluk

Gedicht 1871
Amsterdam, 2018-10-15

Hippocampus: het geheugen is de levensgezel van ieders persoonlijkheid
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ervaren 

Zywa I feel

The light is brighter
the colours live, I feel
it is fresh: it is fresh
Why would I want a coat

over this happiness? - my breathing
in the pure reality
of reality, knowing
that it is not a dream

even though flowers grow in the dark
and green lights are jumping around
between the autumn leaves of the garden
No enchantment, but sparks

of eternity
I shiver from it
I feel
Maybe it is cold

maybe my soul shivers
from the closeness
of the fulfilment
of my longing for happiness

Poem 1872
Amsterdam, 2018-10-15

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Experience 

Zywa Ich fĂĽhle

Das Licht ist heller
die Farben leben, ich fĂĽhle
dass es frisch ist: es ist frisch
Warum sollte ich eine Jacke

ĂĽber dieses GlĂĽck wollen? -
mein Atmen in der puren
Realität der Realität, wissend
dass es kein Traum ist

obwohl Blumen im dunklen wachsen
und grĂĽne Leuchten herumspringen
zwischen den Herbstblättern des Gartens
Keine Verzauberung, sondern Funken

der Ewigkeit
Ich zittere davon
Ich fĂĽhle
Vielleicht ist es kalt

vielleicht zittert meine Seele
vor der Nähe
der ErfĂĽllung
meines Verlangens nach GlĂĽck

Gedicht 3486
Amsterdam, 2021-02-13

Band: Lilith's Kräfte 
Stichwort: Erfahren 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto