Zywa Het drama

Wat ik stiekem doe
maar niet verborgen

voor mezelf, de waarheid
die ik niet wil weten

maar toch soms zie
in de vragende ogen

van anderen, verbaasd
of gekwetst, op de grens

van een oordeel over mij
is de waarheid in de ogen

van mijn geweten dat mij onderzoekt
Ik zweet ervan, het is een vagevuur

en zo lang het duurt is het
de hel: ik ben niet

enkel mezelf
maar een van de anderen

Dat is het drama

Gedicht 1875
Amsterdam, 2018-10-18

Gesloten deuren (Jean-Paul Sartre) - 1943
Eenakter "Huis clos" ("Gesloten deuren")

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Eerbetuiging: Sartre, Jean-Paul 

Zywa The drama

What I secretly do
but not hidden

from myself, the truth
that I do not want to know

yet sometimes see
in the questioning eyes

of others, surprised
or hurt, on the border

of judgment on me
is the truth in the eyes

of my conscience that examines me
I sweat, it's a purgatory

and as long as it lasts, it is
hell: I am not

just myself
but one of the others

That's the drama

Poem 1876
Amsterdam, 2018-10-19

Collection: The drama 
Keyword: Together: connected 
Tribute to: Sartre, Jean-Paul 

Zywa Das Drama

Was ich heimlich tue
aber nicht verborgen

f├╝r mich, die Wahrheit
die ich nicht wissen will

aber manchmal doch sehe
in den fragenden Augen

anderer, ├╝berrascht
oder verletzt, an der Grenze

eines Urteils ├╝ber mich
ist die Wahrheit in den Augen

meines Gewissens, das mich untersucht
Ich schwitze, es ist ein Fegefeuer

und so lange es dauert, ist es
die H├Âlle: ich bin nicht

nur ich
sondern einer der anderen

Das ist das Drama

Gedicht 4333
Amsterdam, 2022-02-25

Band: Das Drama 
Stichwort: Zusammen: Verbunden 
Ehrerweisung an: Sartre, Jean-Paul 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto