Zywa Zeebeving 1180 (Atlantis)

Sprekend en schrijvend leerde Plato
wat bekend en wat vergeten was
Zo ontdekte hij de waarheid

van de oude verhalen
over Atlantis en hij schaamde zich
dat niemand het meer wist

De dialoog stokte, het was de wijzen duidelijk
geworden: de oude namen waren verkeerd
verstaan alsof het om iets anders ging

Maar de feiten waren dezelfde
Door hen verzwegen bleef het geheim bestaan
en het trauma verdween weer, vergeten

dat met de grote overwinning op de fiere stad
ook de Griekse beschaving uitgewist werd -
door de machtige wrok van de verliezer

wiens drietand als laatste woord
schokken joeg door het land en de baai
zodat Argolis het betreurde Atlantis werd

Gedicht 1927
Trein 's-Gravenhage-Amsterdam, 2018-11-16

Plato (ca. 427-347) maakte de dialoog "Kritias" niet af
Troje is "Atlantis", want de stad is gesticht door Dardanus, de zoon van "Atlantis" Elektra ("dochter van Atlas")
In 1180 vC verwoestten aard- en zeebevingen zowel de vlakte van Troje, als die van Argos, Tiryns en Mykene; de Mykeense cultuur met het Lineair B ging verloren

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Natuur: geweld 

Zywa Seaquake 1180 (Atlantis)

By talking and writing Plato learned
what was known and what was forgotten
Thus he discovered the truth

of the old stories
about Atlantis and he was ashamed
that no one knew it anymore

The dialogue stopped, it had become clear
to the wise men: the old names had been mis-
understood as if it were about something else

But the facts were the same
Kept back by them, the mystery remained
and the trauma faded again, forgotten

that with the great victory over the glorious city
the Greek civilization also was erased -
by the mighty resentment of the loser

whose trident heaved the final word
of shocks through the country and the bay
so that Argolis became the lamented Atlantis

Poem 1929
Amsterdam, 2018-11-17

Collection: Short Sermons 
Keyword: Nature: force 

Zywa Seebeben 1180 (Atlantis)

Sprechend und schreibend lernte Platon
was bekannt und was vergessen war
So entdeckte er die Wahrheit

der alten Geschichten
├╝ber Atlantis und er sch├Ąmte sich
dass niemand sie mehr kannte

Der Dialog stockte, den Weisen war klar
geworden: die alten Namen waren missverstanden
worden, als ginge es um etwas anderes

Aber die Tatsachen waren die gleichen
Von ihnen verschwiegen, blieb das Geheimnis bestehen
und das Trauma verschwand wieder, vergessen

dass mit dem gro├čen Sieg ├╝ber die stolze Stadt
auch die griechische Zivilisation ausgel├Âscht wurde -
durch den m├Ąchtigen Groll des Verlierers

dessen Dreizack als letztes Wort
Ersch├╝tterungen durch Land und Bucht schickte
so dass aus Argolis das beklagte Atlantis wurde

Gedicht 4840
Amsterdam, 2022-11-23

Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Natur: Gewalt 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto