Zywa Veilig in het donker

Veilig in het donker
het donker ervaren
in theaters en muziek-
zalen: licht en donker

en in het licht een spel
van personen of klanken
het licht en donker
van een gekweld hart

dat in de schemer dwaalt
tussen hoge tonen van hoop
en een diepe angst
om het eigen lot

Veilig in het donker
maak ik het mee

In de wielen van het leven
draaien de spaken van de dag
en de nacht schijnbaar tegen
elkaar in, als een kolk

die me meesleurt
en met me speelt
ik geef me
gewonnen, verlies me

veilig in het donker

Gedicht 1967
Amsterdam, 2012-12-08

Licht en donker - I (Jan Welmers) - 1996
Deel 1 en 3 van:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Ervaren 
Componist: Welmers, Jan 

Zywa Safely in the dark

Safely in the dark
experiencing the dark
in theatres and music
halls: light and dark

and in the light a play
of persons or sounds
the light and dark
of a tormented heart

wandering in the twilight
between high tones of hope
and a deep fear
of one's own destiny

I witness it
safely in the dark

In the wheels of life
the spokes of the night
and the day seem to turn against
each other, as a whirl

that pulls me along
and plays with me
I give in
lose myself

safely in the dark

Poem 1969
Amsterdam, 2018-12-09

Light and dark - I (Jan Welmers) (1996)
Part 1 and 3 of:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon ("Light and dark" - I, version for marimba and altsaxophone)

Collection: org anp ark 
Keyword: Experience 
Composer: Welmers, Jan 

Zywa Im Dunkeln sicher


Gedicht 4193
Amsterdam, 2021-12-05

Licht und dunkel - I (Jan Welmers) (1996)
Teil 1 und 3 von:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon ("Licht und dunkel" - I, Version für Marimba und Alto Saxofon)

Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Erfahren 
Komponist: Welmers, Jan 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto