Zywa Blinde helden

Aarzelend druk ik mijn voeten
op het smalle pad door het moeras
voorzichtig vertrouwen winnend
terug te keren naar de wereld

In het diffuse licht dansen elfen
misschien zijn het dwaallichten
die me willen verdrinken

Mijn wensen tasten rond
in de mist van onzekerheid
als blinde helden op de vlucht
voor zichzelf

en zoekend naar de moed
die zich schuil houdt
tussen licht en donker

Het gonst in mij
er zingt een lied
dat te voorschijn barst
en de wereld in springt

ik ga erachteraan
en speel met het licht
in het donker

Gedicht 1968
Amsterdam, 2012-12-08

Licht en donker - I (Jan Welmers) - 1996
Deel 4, 5 en 6 van:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Zelfvertrouwen 
Componist: Welmers, Jan 

Zywa Blind heroes

I hesitate pressing my feet
on the narrow path through the marsh
cautiously gaining confidence
to return to the world

Dancing elves in the diffuse light
they might be ghost-lights
meaning to drown me

My wishes are groping around
in the mist of uncertainty
as blind heroes on the run
for themselves

and searching for the courage
that is hiding
between light and dark

Inside me it's buzzing
there's the song of an air
it bursts into the open
and jumps in the world

I'm going after it
and I play with the light
in the dark

Poem 1970
Amsterdam, 2018-12-09

Light and dark - I (Jan Welmers) (1996)
Part 1 and 3 of:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon ("Light and dark" - I, version for marimba and altsaxophone)

Collection: org anp ark 
Keyword: Self-confidence 
Composer: Welmers, Jan 

Zywa Blinde Helden


Gedicht 4194
Amsterdam, 2021-12-05

Licht und dunkel - I (Jan Welmers) (1996)
Teil 4, 5 und 6 von:
"Licht en donker" - I, versie voor marimba en altsaxofoon ("Licht und dunkel" - I, Version für Marimba und Alto Saxofon

Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Selbstvertrauen 
Komponist: Welmers, Jan 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto