Zywa Dymaxion Wereld

Ooit was de aarde plat
onder de hemelkoepel
toen werd het een bol
in de ruimte

met landen trots
groot groter grootst te zijn
vechtend met elkaar
tot aan de planeten

Draai draai draai de wereld
op zijn kop, zeggen sommigen
Vuurland boven
en Thule onder

maar Bucky wist het beter:
met twintig driehoeken
maakte hij een nieuw model --
de platte bol

en misschien is het de toekomst
die hij laat zien, met Amerika
tegenover de rest
van de wereld

Gedicht 2141
Amsterdam, 2019-03-08

Wereldkaart (Richard Buckminster Fuller) - 1943
1943, Wereldkaart van Richard Buckminster Fuller

Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Wereld(beeld) 
Eerbetuiging: Buckminster Fuller, Richard 

Zywa Dymaxion World

Once the earth was flat
under celestial spheres
then it became a globe
in the void

with countries proud
to be big bigger biggest
fighting together, up
to the planets

Some say turn turn turn
the world upside down
the Land of Fire on top
Thule at the bottom

but Bucky knew better:
with twenty triangles
he made a new model --
the flat globe

and it may be the future
he shows, with America
opposed to the rest
of the world

Poem 2139
Amsterdam, 2019-03-08

Collection: Different times 
Keyword: World(view) 
Tribute to: Buckminster Fuller, Richard 

Zywa Dymaxion Welt

Einst war die Erde flach
unter der Himmelkuppel
dann wurde es eine Kugel
im Weltraum

mit Ländern stolz
darauf, groß, größer, größtes zu sein
sich schlagend, bis
an den Planeten

Einige sagen, dreh dreh dreh
die Welt auf den Kopf
Feuerland oben
Thule unten

Aber Bucky wusste besser:
mit zwanzig Dreiecke
machte er ein neues Modell --
die flache Kugel

und vielleicht ist es die Zukunft
die er zeigt, mit Amerika
gegenüber dem Rest
der Welt

Gedicht 3859
Amsterdam, 2021-07-08

Band: Andere Zeiten 
Stichwort: Welt(bild) 
Ehrerweisung an: Buckminster Fuller, Richard 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto