Zywa Zwarte zeilen, donderwolken

Zwarte zeilen, donderwolken
overspoelen al de kusten
al de kusten van de liefde

               Attica (Aigeus en Theseus)

Onvergankelijke liefde
van ouders voor hun kind
onvoorwaardelijk en waar

Maar onwetend is het lot
en blijdschap doet vergeten
wat de afspraak was

Zwarte zeilen, donderwolken
huilen om de dood van onze zoon
Wat is mijn leven nu nog waard?

Achter wolken schijnt de zon
het hiernamaals lonkt me: kom
en vereeuwig jullie band

               Bretagne (Tristan en Isolde)

Onvergankelijke liefde
het gif dat de onschuld drinkt
en de ziel tot liefde dwingt

Ook jaloersheid kan giftig zijn
zelfs witte handen kunnen liegen
als het om de liefde gaat

Zwarte zeilen, donderwolken
huilen om mijn dode lief
Wat is mijn leven nu nog waard?

Uit de graven groeien bomen
die hun takken samenvlechten
onverbreekbaar is hun band

Gedicht 2148
Amsterdam, 2019-03-12

Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Lot / Noodlot 

Zywa Black sails, thunderclouds

Black sails, thunderclouds
flooding all the shores
all the shores of love

               Attica (Aegeus and Theseus)

Everlasting love
from parents to their child
unconditional and true

But fate is ignorant
and joy makes one forget
the preconcerted sign

Black sails, thunderclouds
crying for our son who died
Is my life worth living now?

Behind the clouds, the sun shines
the hereafter beckons me: come
perpetuate your bond

               Brittany (Tristan and Isolde)

Everlasting love
the poison innocence drinks
compells the soul to love

Jealousy can be a tonic too
even white hands can lie
when it comes to love

Black sails, thunderclouds
crying for my love who died
Is my life worth living now?

Trees grow out of the graves
and their branches intertwine
inseparable is their bond

Poem 2149
Amsterdam, 2019-03-12

Collection: Take a picture, now 
Keyword: Fate 

Gedicht 2650
Amsterdam, 2020-01-26

Band: Mach schnell ein Foto 
Stichwort: Schicksal 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto