Zywa Vibrations of time
(Breath of life)

I think of it, I don't feel it
yet it must be there
if only for a moment
it must have been there

quite small
still growing
alive
becoming

imperceptible vibrations
which make me curious
who I will be

a harmony
of countless vibrations
the universe, the unity
of time

Gedicht 2162
Amsterdam, 2019-03-21

?tman, het wezen van al het bestaande, schept de tijd
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Heelal 

Zywa Tijdstrillingen
(Levensadem)

Ik denk eraan, voel het niet
toch moet het er zijn
op zijn minst even
moet het er geweest zijn

heel klein
nog groeiend
levend
wordend

onmerkbare trillingen
die me nieuwsgierig maken
wie ik zal zijn

een harmonie
van talloze trillingen
het heelal, de eenheid
van tijd

Poem 2170
Amsterdam, 2019-03-19

Collection: Being 
Keyword: Universe 

Zywa Vibrationen der Zeit
(Atem des Lebens)

Ich denke daran, fühle es nicht
dennoch muss es da sein
wenn nur für einen Moment
muss es da gewesen sein

ziemlich klein
immer noch wachsend
lebendig
werdend

unbemerkbare Vibrationen
die mich neugierig machen
wer ich sein werde

eine Harmonie
unzähliger Vibrationen
das Universum, der Einheit
der Zeit

Gedicht 4878
Amsterdam, 2022-12-06

Band: Wesen 
Stichwort: Universum 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto