Zywa Verwanten

Er hoeft geen bloed te vloeien
we kunnen ook uit elkaar gaan
en alleen in verhalen bevechten
wie we zijn, broers en zussen

met de gewone behoefte
aan een eigen plek en deugden
die soms ondeugden zijn -
beter weten, beter denken

te zijn, bereid zijn
om levens te offeren
bij gebrek aan een engel
die ons tegenhoudt

en in de verhalen de verdeeldheid
lezen, verzwijgen
dat we broers en zussen zijn
alsof we het niet zijn

Gedicht 2163
Amsterdam, 2019-03-19

Isaak en Ismaël
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Samen:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Siblings

No blood needs to flow
we may as well separate
and combat only in stories
who we are, brothers and sisters

with the common need
for a place of their own and with virtues
that are sometimes vices -
knowing better, thinking to

be better, willing
to sacrifice lives
in the absence of an angel
who stops us

and reading the discord
in the stories, concealing
that we are brothers and sisters
as if we are not

Poem 2164
Amsterdam, 2019-03-19

Isaac and Ishmael
Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Together:  
Keyword: Bible^ 

Zywa Verwandten

Es muss kein Blut fließen
wir können auch auseinandergehen
und nur in Geschichten dafür kämpfen
wer wir sind, Brüder und Schwestern

mit dem normalen Bedürfnis
nach einem eigenen Platz und mit Tugenden
die manchmal Untugenden sind -
besser wissen, besser denken

zu sein, bereit sein
Leben zu opfern
in Abwesenheit eines Engels
der uns aufhält

und in den Geschichten den Zwiespalt
lesen, verschweigen
dass wir Brüder und Schwestern sind
als ob wir es nicht sind

Gedicht 3797
Amsterdam, 2021-05-06

Isaak und Ismael
Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Zusammen:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto