Zywa Ik = Wij

Wat één is, is zichzelf
maar als je een ander kent
ben je deels ook die ander
ben je ook wat anders was
tot op dat moment

En je neemt dat waar, het dringt
tot je door en je groeit

Dat is interessant, we vertellen het
door in verhalen over mensen
en de goden die zij zich denken:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd
en humor dankzij de verschillen

En de kunst is om te leren
zien dat iedereen alles is

Daarom, ja daarom was er
voor de slechte zonen tot besluit
van hun tumultueuze leven een feest
in de hemel, terwijl de goede zonen
naar de hel werden gebracht

En de oppergod lachtte
om hun illusies

Gedicht 2369
Amsterdam, 2019-07-25

De Eerbiedwaardige Wereld - -1500
Epos "Mahabharata" ("De Eerbiedwaardige Wereld"), boek 18:3

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: Mahabharata 

Zywa I = We

What is one, is itself
but if you know someone else
you are also partly that person
you are also what was different
until that moment

And you observe that, it penetrates
you and you grow

That's interesting, we repeat it
in stories about people
and the gods they imagine:
the more souls, the merrier and the more
humor thanks to the differences

And the secret is to learn
to see that everyone is everything

That's why, yes for that reason
the bad sons were invited to conclude
their tumultuous lives with a feast
in heaven, while the good sons
were brought to hell

And the supreme god laughed
for their illusions

Poem 2370
Amsterdam, 2019-07-26

Collection: The drama 
Keyword: Identity:  
Tribute to: Mahabharata 

Gedicht 4351
Amsterdam, 2022-03-01

Band: Das Drama 
Stichwort: Identit√§t:  
Ehrerweisung an: Mahabharata 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto