Zywa Wat is er toch met de mensen?

Oké, uit nood stak ik
een gloeiende stok in zijn oog
gillend sloeg hij om zich heen

en in de paniek zag hij
ook met zijn andere oog niets meer
Dat was het, een goed verhaal

dat ik graag heb verteld, maar
blijkbaar is het niet goed genoeg
voor de zeelui van tegenwoordig

die in de holen van de Etna
schedels hebben gezien
met een groot gat in het midden

Daar zijn éénogige reuzen
gestorven, die een held als ik
waardig zijn, zeggen ze

maar ik weet heus wel
dat het olifanten waren
éénslurfige viervoeters

Wat is er toch met de mensen
dat ze liever in fantasie√ęn geloven
dan in het ware, harde leven?

Gedicht 2381
Amsterdam, 2019-07-31

Odysseus en de Cycloop
Cycloop = Rondoog

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 

Zywa What is the matter with people?

Okay, I did it, I had to drive
a smouldering stake in his eye
screaming he lashed out

and in the panic, he couldn't see
with his other eye either
That was it, a good story

that I liked to tell, but
apparently, it's not good enough
for the sailors of today

who have seen skulls
in the Mount Etna caves
with a large hole in the middle

One-eyed giants died there
worthy of a hero
like me, they say

but I do know
that they were elephants
one-trunked quadrupeds

What is the matter with people
that they rather believe in fantasies
than in true, hard life?

Poem 2382
Amsterdam, 2019-07-31

Odysseus and the Cyclops
Cyclops = Round-eyed

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Stories: (un)truth 

Gedicht 4402
Amsterdam, 2022-03-20

Odysseus und der Kyklop
Kyklop = Rundauge

Band: Lilith's Kr√§fte 
Stichwort: Geschichten: (Un)Wahrheit 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto