Zywa Speeksel

Ik bezoek Epidauros
voor de tempel en betaal
aan de poort de kosten

Hier geneest de vader
van Gezondheid, een slang
eet uit de schaal in haar hand

Ik krijg een stoel in de hof
en een beker kruidendrank
Half slapend zie ik een slang

uit de tempel komen
Ik voel haar aan mijn teen
likken, maar ik droom

van een jongeman
die zacht zalf smeert
op de zweer die mij kwelt

Ik krijg een stok mee en
de geest van de slang
windt zich eromheen

jong in een nieuwe huid

Gedicht 2383
Amsterdam, 2019-08-01

Asklepios en zijn dochter Hygieia ("Gezondheid")
Tamme slangen: Zamenis longissimus (Esculaapslang) en Elaphe quatuorlineata (Vierstreepslang)

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Gezondheid 

Zywa Saliva

I visit Epidauros
for the temple and pay
the costs at the gate

Here Health's father
heals people, a snake eats
from the bowl in her hand

I get a seat in the court
and a cup of herbal drink
Half asleep I see a snake

coming out of the temple
I feel it licking my toe
but I dream

of a young man
who gently rubs soft ointment
on the sore that torments me

I receive a rod and
the spirit of the snake
winds around it

young in a new skin

Poem 2384
Amsterdam, 2019-08-01

Asclepius and his daughter Hygieia ("Health")
Tamed snakes: Zamenis longissimus (Aesculapian snake) and Elaphe quatuorlineata (Four-lined snake)

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Health 

Gedicht 3425
Amsterdam, 2021-01-31

Asklepios und seine Tochter Hygieia ("Gesundheit")
Zahme Schlangen: Zamenis longissimus (Ă„skulapnatter) und Elaphe quatuorlineata (Vierstreifennatter)

Band: Lilith's Kräfte 
Stichwort: Gesundheit 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto