Zywa Helsteen

De student is nieuwsgierig
Hij snijdt in de overledene
het chirurgisch handboek na
als de meester die hij wil zijn

Lichamen zijn interessant
om te ontdekken in de vakantie
en om later terloops uitleg te geven
aan de andere studenten

De boeren kijken zwijgend toe
hoe de mens een dier is
een kikker in het groot
Ze malen niet om de wetenschap

Ai, vers bloed, geef me helsteen
Pak snel het flesje uit je tas
om de wond te ontsmetten, weg
te branden tot een groot zwart gat

De districtsdokter schudt nee
Wat denkt meneer de student wel
dat hij geld zou hebben
voor zoiets kostbaars als zilver!


Zywa Hellstone

The student is curious
As the master he wants to be
he cuts in the deceased
according to the surgical guide

Bodies are interesting
to discover during the holidays
and later, to explain in passing
to the other students

The farmers watch in silence
how man is an animal
a large species of frog
They don't care about science

Oh dear, fresh blood, give me hellstone
Quick, take the bottle from your bag
to disinfect the wound and burn it
away to a large black hole

The district doctor shakes his head
How could Mister student think
he would have money
for such a precious thing as silver!


Zywa H├Âllischer Stein

Der Student ist neugierig
Er schneidet in den verstorbenen
das chirurgische Handbuch nach
als der Meister, den er sein will

K├Ârper sind interessant
zu entdecken in den Feiertagen
und sp├Ąter nebenbei Aufschlu├č
zu geben an den anderen Studenten

Die Bauern schauen schweigend zu
wie der Mensch ein Tier ist
eine gro├če Art von Frosch
Wissenschaft k├╝mmert sie nicht

Ach, frisches Blut, gib mir H├Âllischen Stein
Schnell, die Flasche von deiner Tasche
um die Wunde zu desinfizieren, weg-
zubrennen zu einem gro├čen schwarzen Loch

Der Bezirksdoktor sch├╝ttelt den Kopf
Was glaubt der Herr Student wohl
dass er Geld f├╝r so etwas teuer
wie Silber haben w├╝rde!

Gedicht 2391
Amsterdam, 2019-08-16
Vaders en kinderen (Ivan Toergenjec) - 1862
Helsteen is de naam voor AgNO3 (zilvernitraatoxide)
Roman "Otcy i deti"

Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Kennis: wetenschap 
Eerbetuiging aan: Turgenev, Ivan 
Zywa
HomeTerug naar 
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F