Zywa Sexy

Persephone draagt bloemen
en stoere kaplaarzen als een soldaat
met spierballen, of een openvallend hesje
met minirok als een maagd, altijd
verovert ze de driften om haar heen

In Coco's jurk paradeert ze op Jersey
het doorzichtige plastic ritselt
bij elke kus die ik erop geef
passanten nemen foto's
ze komt in de krant

de lente is begonnen
oude verlangens worden wakker
mensen raken geprikkeld
en ge√Įnspireerd om zich uit te leven
ze is een voorbeeld

iedereen ziet haar, maar weet niet wie ze is
bloemen bedekken haar blote lichaam
ze betovert soldaten en maagden
met driften die haar bezingen
en nieuw leven scheppen

Gedicht 2451
Amsterdam, 2019-10-18

Polythene Pam (The Beatles) - 1969
Lied (album "Abbey Road")
Keltische symboliek: Coll (de Hazelaar), waarvan de noten tovermacht en wijsheid bevatten; de Hazelaar dient zich te laten leiden door Manannan Mac Lir (de zeegod, een meester in vermommingen) en de Zalm (het oudste en wijste dier, het symbool van inspiratie en creativiteit)
Coco Chanel (Gabrielle Chasnel, Saumur 1883- 1971)

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Puberteit 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 
Componist: Lennon, John 

Zywa Sexy

Persephone wears flowers
and tough jackboots like a soldier
with muscles, or an open waistcoat
with a mini skirt like a virgin, always
conquering the instincts around her

In Coco's dress, she parades on Jersey
the transparent plastic rustles
every time I kiss it
passers-by take photos
she is in the newspapers

Spring has begun
old desires wake up
people get aroused
and inspired to let themselves go
she is an example

everyone sees her, but doesn't know who she is
flowers cover her bare body
she charms soldiers and virgins
with instincts, singing her praises
and creating life

Poem 2474
Amsterdam, 2019-10-24

Polythene Pam (The Beatles) (1969)
Song (album "Abbey Road")
Celtic symbolism: Coll (the Hazel), whose nuts contain magic power and wisdom; the Hazel should be guided by Manannan Mac Lir (the sea god, a master of disguise) and the Salmon (the oldest and wisest animal, the symbol of inspiration and creativity)
Coco Chanel (Gabrielle Chasnel, Saumur 1883- 1971)

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Puberty 
Tribute to: Lennon, John 
Tribute to: The Beatles 
Composer: Lennon, John 

Zywa Sexy

Persephone trägt Blumen
und robuste Kampfstiefel wie ein Soldat
mit Muskeln, oder eine offene Weste
mit Minirock wie eine Jungfrau, immer
besiegt sie die Triebe um sie herum

In Cocos Kleid paradiert sie auf Jersey
das transparente Plastik raschelt
bei jedem Kuss, den ich ihm gebe
Passanten machen Fotos
sie erscheint in der Zeitung

der Fr√ľhling hat begonnen
alte Verlangen erwachen
Menschen werden gereizt
und inspiriert, sich aus zu leben
sie ist ein Vorbild

jeder sieht sie, weiß aber nicht, wer sie ist
Blumen bedecken ihren nackten Körper
sie verzaubert Soldaten und Jungfrauen
mit Trieben, die sie besingen
und neues Leben schaffen

Gedicht 3423
Amsterdam, 2021-01-31

Polythene Pam (The Beatles) (1969)
Lied (Album "Abbey Road"
Keltische Symbolik: Coll (die Hasel), deren Noten Magie und Weisheit enthalten; die Hasel sollte von Manannan Mac Lir (dem Meeresgott, einem Meister der Verkleidung) und dem Lachs (dem √§ltesten und weisesten Tier, dem Symbol f√ľr Inspiration und Kreativit√§t) gef√ľhrt werden
Coco Chanel (Gabrielle Chasnel, Saumur 1883-1971)

Band: Lilith's Kr√§fte 
Stichwort: Pubertaet 
Ehrerweisung an: Lennon, John 
Ehrerweisung an: The Beatles 
Komponist: Lennon, John 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto