Gedicht 2455
Amsterdam, 2019-10-19

The End (Het Slot) (The Beatles) - 1969
Lied "The End" (album "Abbey Road")
Keltische symboliek: Coll (de Hazelaar), waarvan de noten tovermacht en wijsheid bevatten; de Hazelaar dient zich te laten leiden door Manannan Mac Lir (de zeegod, een meester in vermommingen) en de Zalm (het oudste en wijste dier, het symbool van inspiratie en creativiteit)

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Evenwicht:  
Eerbetuiging: McCartney, Paul 
Eerbetuiging: The Beatles 
Componist: McCartney, Paul 

Poem 2478
Amsterdam, 2019-10-25

The End (The Beatles) (1969)
Song (album "Abbey Road")
Celtic symbolism: Coll (the Hazel), whose nuts contain magic power and wisdom; the Hazel should be guided by Manannan Mac Lir (the sea god, a master of disguise) and the Salmon (the oldest and wisest animal, the symbol of inspiration and creativity)

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Balance:  
Tribute to: McCartney, Paul 
Tribute to: The Beatles 
Composer: McCartney, Paul 

Gedicht 3451
Amsterdam, 2021-02-07

Das Ende (The Beatles) (1969)
Lied "The End" (album "Abbey Road")
Keltische Symbolik: Coll (die Hasel), deren Nüsse Magie und Weisheit enthalten; die Hasel sollte von Manannan Mac Lir (der Meeresgott, ein Meister der Verkleidung) und dem Lachs (das älteste und weiseste Tier, das Symbol für Inspiration und Kreativität) geführt werden

Band: Lilith's Kräfte 
Stichwort: Gleichgewicht:  
Ehrerweisung an: McCartney, Paul 
Ehrerweisung an: The Beatles 
Komponist: McCartney, Paul 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto