Zywa Soms een spookachtige dag

De dag heeft boventonen
maar ademt zwaar in mij

Ik kan met de thema's spelen
en buigen voor het applaus

ik kan een tegenstem zingen
me uitputten tot de avond

maar de nachten zijn te kort
om bij te komen, ik moet

me willens en wetens in de strijd
werpen, wat er ook van komt

Een dag niet geleden
is een dag niet geleefd

een dag van geluk
is de hemel op aarde

gedroomd zonder ogen en oren
voor de werkelijkheid, een spookachtige dag

Gedicht 2536
Amsterdam, 2019-12-09

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Depressiviteit / Zwaarmoedigheid 

Zywa Sometimes a spooky day

The day has overtones
but it breathes heavily in me

I can play with the themes
and bow to the applause

I can sing a counterpart
exhaust me until the evening

but the nights are too short
to recover, I have to

deliberately fling me into
the struggle, whatever comes of it

A day without suffering
is a day wasted

a day of happiness
is heaven on earth

dreamt without eyes and ears
for reality, a spooky day

Poem 2537
Amsterdam, 2019-12-09

Collection: Bruises 
Keyword: Depression / Melancholy 

Zywa Liefde is weerstand

Twee wijd zwierende
gordijnsluiers schrijden
slepend hun zomen rond

in steeds kleinere cirkels
tot ze tegenover elkaar
draaiend in de greep raken
van de vloer en hun voeten

hun benen, hun middel
in een pirouette wringen
de innige verstrengeling

van een parend paar
en hun streng van herhaalde passen
in goede en kwade dagen
tot de dood de weerstand

opheft en ieder weer vrij
komt, zich losjes uitrekt
en breed uitwaait

Gedicht 4395
Amsterdam, 2022-03-19

Band: Prellungen 
Stichwort: Depression / Schwermut 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto