Zywa Het meisje uit het kamp

Ik denk veel aan het meisje
uit het kamp in Guant√°namo
ze is een bloem tussen de bloemen
een berg in de bergen, ze leeft
en hoeft nooit ergens heen

Daar zingen vogels in de palmen
een beek stroomt door het dal
het water blinkt zachter dan goud
en zij is een witte roos
in juni en in januari

Van haar wil ik zonnestralen
dichten in het eeuwige bos
een bruisend lied uit mijn hart
in helder groene woorden
en vlammend rode muziek

Zij is mijn ziel, ze smelt
wapens met veren en koraal-
water, met laurier heelt ze
het gewonde hert, het meisje
uit het kamp in Guant√°namo

Gedicht 2786
Amsterdam, 2020-03-15

Als je een hoop schuim ziet (José Martí) - 1891
"V. Si ves un monte de espumas" ("V. Als je een hoop schuim ziet")
"Versos Sencillos" - I, III, V, XXXIX ("Eenvoudige gedichten")
"Guantanamera, Guajira Guantanamera" ("Meisje van Guantánamo, Meisje uit het kamp in Guantánamo", 1958, Julián Orbón)

Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Eenvoud 
Trefwoord: Cuba% 
Eerbetuiging: Marti, Jose 

Zywa The girl from the camp

I think a lot about the girl
from the camp in Guant√°namo
she is a flower among the flowers
a mountain in the mountains, she lives
and never has to go anywhere

There, birds are singing in the palms
a stream flows through the valley
the water shines softer than gold
and she is a white rose
in June and in January

About her, I want to write
sunbeams in the eternal forest
a sparkling song from my heart
in bright green words
and flaming red music

She is my soul, she melts
weapons with feathers and coral
water, with laurel she heals
the wounded deer, the girl
from the camp in Guant√°namo

Poem 2787
Amsterdam, 2020-03-16

When you see a lot of foam (José Martí) (1891)
"V. Si ves un monte de espumas" ("V. When you see a lot of foam")
"Versos Sencillos" - I, III, V, XXXIX ("Simple Poems")
"Guantanamera, Guajira Guantanamera" ("Guantánamo Girl, Girl from the Guantánamo Camp", 1958, Julián Orbón)

Collection: Untwisted 
Keyword: Simplicity 
Keyword: Cuba% 
Tribute to: Marti, Jose 

Zywa Das Mädchen aus dem Lager

Ich denke viel √ľber das M√§dchen
aus dem Lager in Guant√°namo
sie ist eine Blume unter den Blumen
ein Berg in den Bergen, sie lebt
und muss niemals irgendwohin

Dort singen Vögel in den Palmen
ein Bach fließt durch das Tal
das Wasser glänzt weicher als Gold
und sie ist eine weiße Rose
im Juni und im Januar

Von ihr möchte ich Sonnenstrahlen
dichten im ewigen Wald
ein brausendes Lied aus meinem Herzen
in hellgr√ľnen Worten
und flammender roter Musik

Sie ist meine Seele, sie schmilzt
Waffen mit Federn und Korallen-
wasser, mit Lorbeer heilt sie
den verwundeten Hirsch, das Mädchen
aus dem Lager in Guant√°namo

Gedicht 2788
Amsterdam, 2020-03-16

Wenn du viel Schaum siehst (José Martí) (1891)
"V. Si ves un monte de espumas" ("V. Wenn du viel Schaum siehst")
"Versos Sencillos" - I, III, V, XXXIX ("Einfache Gedichte")
"Guantanamera, Guajira Guantanamera" ("Guantánamo-Mädchen, Mädchen aus dem Lager von Guantánamo", 1958, Julián Orbón)

Band: Ungewrungen 
Stichwort: Schlichtheit 
Stichwort: Cuba% 
Ehrerweisung an: Marti, Jose 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto