Zywa #safe

Het woord is onverwoestbaar
gestort, aangeveegd en bewaakt
het heeft puisten en poliepen
van keien en bomen ge├źffend
neuzen rechtgezet en oren gewassen

met regels en schaamte
want niemand mag verdwalen
daar is geen plaats meer voor
in de Straat van het Volk

want het Boek der Veranderingen
leert dat
er niets valt te ondernemen
bij verdeeldheid

Het woord is suikerzoet
dagelijks een pil tegen de saaiheid
het is toezicht en vulkaanbeton
onder gelijke kappen geworden
het woont onder ons

Op het zuiden zijn de tuinen leeg
in het noorden woont het Vlindervolk en ook
zijn er daar Tibetaanse musea met uitleg
in de kleuren van de nieuwe tijd

want het woord is voor iedereen
en behalve voor je naasten is
iedereen voor iedereen iedereen
Iedereen is iedereen

Gedicht 2984
Amsterdam, 2020-05-25

Yijing (Boek der Veranderingen)
Sinds 1500 importeerde Europa suiker uit Bharat (India) om medicijnpillen te maken
Piripkura = Volk van de vlinders

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Veiligheid:  

Zywa #safe

The word has been indestructibly
poured, swept and guarded
it has leveled pimples and polyps
of boulders and trees
straightened noses and washed ears

with rules and shame
because no one should get lost
there is no more room for it
in the Street of the People

for the Book of Changes
teaches that
nothing can be done
in case of dissension

The word has become sugary-sweet
daily a pill against boredom, it has become
supervision and volcanic concrete
one sauce for goose and gander
it lives among us

To the south the gardens are empty
the Butterfly People live in the north and there
are also Tibetan museums with explanations
in the colours of the new era

because the word is for everyone
and except for those close to you
everyone is everyone to everyone
Everyone is everyone

Poem 2987
Amsterdam, 2020-05-27

Yijing (Book of Changes)
Since 1500, Europe imported sugar from Bharat (India) to make medicine pills
Piripk├║ra = People of the butterflies

Collection: PumicePieces 
Keyword: Safety:  

Zywa #sicher

Das Wort wurde unzerst├Ârbar
gegossen, gefegt und ├╝berwacht
es hat Pusteln und Polypen
von Felsbrocken und B├Ąumen geebnet
Nasen gerichtet und Ohren gewaschen

mit Regeln und Scham
weil niemand sich verlaufen sollte
daf├╝r ist kein Platz mehr
in der Stra├če des Volkes

denn das Buch der Wandlungen
lehrt das
nichts unternommen werden kann
in Zwiespalt

Das Wort ist zuckers├╝├č
t├Ąglich eine Pille gegen die Langeweile
es ist zu Aufsicht und Vulkanbeton
unter gleichen Kappen geworden
es lebt unter uns

Im S├╝den sind die G├Ąrten leer
das Schmetterlingsvolk lebt im Norden und dort
gibt es auch tibetische Museen mit Erkl├Ąrungen
und in den Farben der neuen Ära

weil das Wort f├╝r alle ist
und au├čer f├╝r deine N├Ąchsten ist
jeder f├╝r jeden jeder
Jeder ist jeder

Gedicht 2988
Amsterdam, 2020-05-27

Yijing (Buch der Wandlungen)
Seit 1500 importierte Europa Zucker aus Bharat (Indien), um Medizinpillen herzustellen
Piripkura = Volk der Schmetterlinge

Band: BimsSchutt 
Stichwort: Sicherheit:  
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto