Zywa #Schoonheid (2)

Ik heb geen zorgen
geen andere dan seks
en de vraag wat liefde is
Hoe houd ik zijn aandacht vast?

Ik doe mijn best
intelligent en gevat
te converseren, maar
ik raak het gevoel niet kwijt

dat ons huwelijk een spel is
In bed staart hij weg van mij
tijdens het strelen en het vrijen
Hij ziet mijn eenzaamheid niet

maar maakt er het beste van
hij bergt mij in zijn armen
voor hij actief wordt, en laat me
daarna inslapen op zijn borst

op zijn hart, dat zo rustig
en ongrijpbaar voor mij klopt
wanneer het hem uitkomt
Hij ziet mijn schoonheid niet

Gedicht 3160
De Koog, 2020-09-04

Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Schoonheid:  

Zywa #Beauty (2)

I have no worries
no other than sex
and the question of what love is
How do I keep his attention?

I'm trying my best
to converse intelligently
and wittily, but
I don't lose the feeling

that our marriage is a play
In bed, he stares away from me
while caressing and making love
He doesn't see my loneliness

but makes the most of it
he keeps me safe in his arms
before he gets active, and then
puts me to sleep on his chest

on his heart, which beats so
quietly and intangibly for me
when it suits him
He doesn't see my beauty

Poem 3165
Amsterdam, 2020-09-12

Collection: Imprints Masks 
Keyword: Beauty:  

Zywa #Schönheit (2)

Ich habe keine Sorgen
keine anderen als Sex
und die Frage, was Liebe ist
Wie halte ich seine Aufmerksamkeit?

Ich versuche mein Bestes
um mich intelligent und witzig
zu unterhalten, aber
ich werde das GefĂĽhl nicht los

dass unsere Ehe ein Spiel ist
Im Bett starrt er von mir weg
beim streicheln und lieben
Er sieht meine Einsamkeit nicht

macht aber das Beste daraus
er bewahrt mich in seine Arme
bevor er aktiv wird, und lässt mich
dann einschlafen auf seiner Brust

auf seinem Herzen, das so ruhig
und nicht greifbar für mich schlägt
wenn es ihm passt
Er sieht meine Schönheit nicht

Gedicht 3166
Amsterdam, 2020-09-12

Band: Stempel Masken 
Stichwort: Schönheit:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto