Zywa Koning Koe

Een beroep duurt en duurt
een leven in wel en wee
zo'n 100.000 uren

van doen wat mogelijk is
alsof het je niet kan schelen
dat je wensen onmogelijk zijn

zodat je doet wat mogelijk is
alsof het allemaal al voorbij is
en je geniet van elke toegift

afwisselend naar lucht happend
in de vloed en droogstaand
in de eb temidden van het sissende

ademen van de algjes – de golven
van het verdeelde samenwerken
in een wereld vol koningen en koeien

maar ik ben geen van beide –
Waarom zou ik kiezen
tussen Koe of Koning?

Ik ken mijn verantwoordelijkheden
en mijn plichten als burger
hoe ik me dien te gedragen

als man, wat ik moet doen
en laten, en wat mijn pad is
als vrouw, hoe ik gewoon een mens ben

in kleren die me strelen

Gedicht 3211
Amsterdam, 2020-10-21

Kiezelwier/alg (bacillariophyt) Hantzchia virgata, een eukaryoot
Bundel: Nieuw Verleden 
Trefwoord: Ambitie 
Opgedragen aan: Marije S 

Zywa King Cow

A profession lasts and lasts
a lifetime in weal and woe
about 100,000 hours

of doing what is possible
as if you don't care
that your wishes are impossible

doing what is possible
as if it is all over
and you enjoy every addition

alternately gasping for air
in the flood and being dry
in the ebb in the midst of the hissing

breathing of the algae – the waves
of divided CoWorking
in a world full of kings and cows

but I am neither –
Why should I choose
Cow or King?

I know my responsibilities
and my duties as a citizen
how I should behave

as a man, what I should do
and not do, and what my path is
as a woman, how I am just a person

in clothes that caress me

Poem 3212
Amsterdam, 2020-10-21

Diatom/alga (bacillariophyt) Hantzchia virgata, a eukaryote
Collection: New Ago 
Keyword: Ambition 
Dedicated to: Marije S 

Zywa König Kuh

Ein Beruf dauert und dauert
ein Leben in Wohl und Wehe
ungefähr 100.000 Stunden

des Tuns was möglich ist
als ob es dir egal ist
dass deine Wünsche unmöglich sind

also, du tust was möglich ist
als ob alles schon vorbei ist
und tu jede Zugabe genießt

abwechselnd nach Luft schnappend
in der Flut und trockenstehend
in der Ebbe inmitten des zischenden

Atmens der Algen – die Wellen
gespaltener Zusammenarbeit
in einer Welt voller Könige und Kühe

aber ich bin keines –
Warum sollte ich
Kuh oder König wählen?

Ich kenne meine Verantwortlichkeiten
und meine Pflichten als Bürger
wie ich mich verhalten soll

als Mann, was ich tun soll
und was nicht, was mein Weg ist
als Frau, wie ich einfach eine Person bin

in Kleidern, die mich streicheln

Gedicht 3213
Amsterdam, 2020-10-21

Kieselalge (Bacillariophyt) Hantzchia virgata, ein Eukaryot
Band: Neu Her 
Stichwort: Ambition 
Gewidmet: Marije S 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto